Diverse partijen zijn het erover eens dat de nieuwe Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) weinig daadkrachtig is en onvoldoende concrete doelstellingen heeft. De nota Dierenwelzijn  is een hergeschreven stuk van de Nota Nationale Agenda Diergezondheid (NAD) uit 2007. De nieuwe Nota dierenwelzijn en gezondheid is 1 maart jl. gepubliceerd. 

SchapenBleker heeft in zijn nota een negental speerpunten, achtereenvolgens moet de focus van het beleid liggen bij:

  • Het tegengaan van mishandeling en verwaarlozing;
  • Strengere naleving van regels met betrekking tot dierenwelzijn;
  • Het versterken van de positie van de dierenarts;
  • Het aanpakken van misstanden met betrekking tot het fokken van dieren;
  • Vaccinatie tegen ziekten bij dieren;
  • Het verbeteren van transport;
  • Het verbeteren van traject van de slacht;
  • Het vergroten van de kennis en kunde van dierhouders;
  • Het monitoren van dierenwelzijn.

De Nota Diergezondheid en de nieuwe Nota Dierenwelzijn zijn samengevoegd omdat Bleker van mening is dat diergezondheid en dierenwelzijn een sterke relatie met elkaar hebben. Op zich is dat niet verkeerd, ware het niet dat er geen enkele concrete maatregel wordt genoemd die het welzijn van dieren structureel zal verbeteren aldus de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren heeft daarom een top 20 concrete maatregelen voor verbetering voor dierenwelzijn en gezondheid uitgebracht, reeds eerder over geschreven, hier op PiepVandaag.

Op Boerderij Vandaag viel te lezen in reactie op het verschijnen van de nota dat Nederland niet voorop zal gaan lopen qua dierenwelzijn omdat het een actief beleid en duidelijke doelen mist. Zo zegt Johan Oppewal daar: “Als we wel voorop willen op dierenwelzijnsgebied, dan moet het daar ook naar handelen. Zo niet, en daar lijkt het op, geef dat dan ook maar ruiterlijk toe.

Ook de Dierenbescherming zegt ernstig teleurgesteld te zijn over de inhoud van de Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid. De Dierenbescherming spreekt over een visieloos document vol open deuren. “Bleker legt de verantwoordelijkheid bij bedrijven en consumenten, zelf wil hij niks doen aan het verbeteren van de situatie voor dieren,” aldus directeur Frank Dales.

LTO Nederland daarentegen ziet de nota als erkenning voor de aandacht die de veehouderij al jaren heeft voor de landbouwdieren.  Hans Huijbers, LTO portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen, zegt: “Alleen door goed voor dieren te zorgen, kan de veehouderij blijvend rekenen op maatschappelijk waardering en daarmee een duurzame bedrijfsvoering realiseren.”  Maar zegt Huijbers: “Hier en daar kunnen we wel een tandje bijschakelen en mag het tempo best omhoog!”

Ook in de paardensector wordt de nota positiever ontvangen. Bleker stimuleert dat er een stevig georganiseerde sector komt.  Men probeert dit al jaren te bewerkstelligen en onlangs is er dan een ‘Gids voor Goede Praktijken’ samengesteld.

Het Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK) zal deze gids onder de aandacht brengen van de recreatieve en niet-aangesloten paardenhouders om zo bij hen eveneens het welzijn van paarden te benadrukken.

Al met al gemengde reacties op de Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid en in het algemeen toch echt een negatief geluid. De tijd zal leren hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen.