Gans
Foto: iStock Photo

Kolganzen en smienten zullen niet meer veiligzijn voor schietgrage jagers. De reden? Er vliegen genoeg van deze vogels rondin Nederland. Gemakshalve wordt vergeten dat de kolgans het internationaalhelemaal niet goed doet en dat Nederland voor beide soorten een kernregio is. Tevensworden andere dieren verstoord, die hun leefomgevingdelen met deze soorten.

Ook zoogdieren als de boommarter zullen het erniet makkelijker op krijgen. Nu lijden zij al onder de versnippering van hunleefgebied, wegverkeer en illegale vervolging. En dit zal met ingang van denieuwe Natuurwet alleen maar erger worden, door afzwakking vanbeschermingsmaatregelen.

Vissen komen er helemaal bekaaid vanaf. Debescherming van vissen was al matig, maar de nieuwe natuurwet bewijst dat hetnog slechter kan. Van de vissen die op internationale richtlijnen en verdragenstaan zal de bescherming niet verder strekken dan binnen de grenzen van deNatura2000-gebieden, terwijl meer dan de helft van soorten die hieronder vallenbuiten deze gebieden leven. Bleker’s houdt zich vast aan agrarischnatuurbeheer en eigen verantwoordelijkheid. Maar het agrarisch natuurbeheerwerkt alleen voor enkele diersoorten en is meestal onderhevig aan een lagebiodiversiteit. Ook kan er een groot vraagteken geplaatst worden bij de vraagof op provinciaal en burger niveau voldoende kennis aanwezig is om verantwoordebeslissingen te nemen.

En ondertussen zullen jagers, agrariërs envleeshandelaren profiteren van dit akkoord. Zo zal de prijs van wild flinkdalen als de nieuwe Natuurwet van kracht zal zijn. “Een groter aanbodzorgt voor een lagere prijs en we hoeven het wild niet meer uit andere landente importeren, dus dat scheelt in de kosten”, aldus de Nederlandse Bondvan Poeliers en Wildhandelaren.

PiepVandaag houdt je op de hoogte!