Marianne Thieme in Tweede Kamer over Ritueel SlachtenIn haar Memorie van Antwoord van 34 pagina’s heeft fractievoorzitter Marianne Thieme de Eerste Kamer antwoord gegeven op de schriftelijke Kamervragen die de senatoren hebben gesteld over het initiatiefwetsvoorstel dat onverdoofd slachten verbiedt. De antwoorden zijn nodig ter voorbereiding van het debat over het wetsvoorstel dat plaatsvindt op 13 december.

Thieme is blij dat de leden van de Eerste kamer het voorstel zo serieus hebben bekeken: “Er zijn veel constructieve vragen binnengekomen over de vrijheid van godsdienst en over de mate waarin het dierenwelzijn wordt geschaad bij de onverdoofde slacht. Dat biedt de mogelijkheid uitvoerig in te gaan op de vraag waarom het gerechtvaardigd is dat er een einde komt aan de uitzonderingspositie die nu in de slachtprocedure geldt voor slachters met een religieuze achtergrond.”

Ieder jaar word in Nederland een groot aantal dieren onverdoofd ritueel geslacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van een onaanvaardbaar lijden. Een overweldigende meerderheid van de Tweede Kamer nam op 28 juni 2011 het wetsvoorstel aan dat een einde maakt aan het rechtvaardigen van onnodig lijden van dieren op basis van tradities of godsdienst. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel naar verwachting op 13 december behandelen, stemming zal dan plaatsvinden op 20 december.

PiepVandaag is een petitie gestart om de Eerste Kamer ervan te overtuigen dat zij voor het wetsvoorstel van Marianne Thieme moeten stemmen. Teken de petitie HIER!

Bron: Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.