Mensen hebben de ideale omstandigheden geschapen voor de evolutie van een superbacterie door het intensieve gebruik van antibiotica in de veehouderij. Dat stelt dr. Paul Keim, één van de wetenschappers in een mondiaal onderzoek naar de evolutie van de Methiciline Resistente Staphyloccen Aureus (MRSA) in vee. “De sterkste kracht van evolutie is selectie. In dit geval hebben mensen de in ideale omstandigheden voor selectie gecreëerd, door op zo’n grote schaal antibiotica toe te passen in de veehouderij”, legt Keim verder uit. “We kunnen de natuur of de ziektekiemen hiervan niet de schuld geven.

MRSA - superbacterie

Hoofdauteur van het onderzoek, dr. Lance Price zegt: “Onze bevindingen onderstrepen het potentiële risico voor de volksgezondheid van het wijdverbreide gebruik van antibiotica in de veehouderij.” Staphylococcen gedijen goed in overladen en onhygiënische omstandigheden. “Voeg antibiotica toe aan deze mix en je schept een serieus probleem voor de volksgezondheid.

De superbacterie MRSA die vooral geassocieerd wordt met ziekenhuizen blijkt gemuteerd te zijn tot een variant die van mens naar vee en weer terug naar mens kan worden overgedragen. Deze bacterie is niet als een antibiotica resistente bacterie door mensen op vee overgedragen, maar is pas resistent geworden toen de bacterie in het vee terecht kwam. De variant van deze MRSA-bacterie, ook wel de varkens-MRSA genoemd, is ongeveer tien jaar geleden ontdekt en de razendsnelle verspreiding en mutaties zijn volgens de onderzoekers geheel aan de mens te wijten.

Uit de studie bleek dat de staphylococcen eerst van mens naar dier is overgesprongen, waarna zij resistent werden tegen tetracyline en later methiciline, de twee belangrijkste antibioticagroepen voor de bestrijding van een staphylococcen-infectie.

MRSA - superbacterie
©Wikipedia

Het onderzoek onder leiding van het Amerikaanse Tgen, is op zeer grote schaal uitgevoerd waarbij twintig onderzoeksinstellingen in negentien landen op vier continenten samenwerkten om de herkomst van de MRSA-bacterie te ontdekken. Zij publiceerden hun bevindingen in het online wetenschappelijke tijdschrift mBio.

Bron

Originele publicatie


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.