Cockerell's Bumblebee (Foto: G. Ballmer, UC Riverside)

De meest zeldzame bijensoort uit de Verenigde Staten is voor het eerst sinds 1956 weer gesignaleerd in de regio White Mountains in midden New Mexico. De “Cockerell’s Bumblebee,” is bekend in een regio van 480 vierkante kilometer, de kleinste regio van alle bijensoorten ter wereld. 

De meeste bijensoorten hebben populaties van duizenden, maar niet de Cockerell’s Bumbelbee. Van deze bijensoort zijn er maar 36 exemplaren bekend.

Wetenschappers zijn enthousiast door de herontdekking bij de bij, omdat de bijenpopulatie wereldwijd aan het afnemen is. Recentelijk rapporteerde de VN dat bijenpopulaties in het noordelijke halfrond tot wel 85% zijn afgenomen. Industrialisatie, pesticiden, vervuiling en parasieten zijn de oorzaak van de afname.

Bron: Discovery News