Marianne Thieme zal een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de Flora- en faunawet indienen. In de huidige wetgeving is bepaald dat haas, fazant, patrijs, wilde eend, konijn en houtduif bejaagd mogen worden zonder dat daar noodzaak voor is. Andere diersoorten zijn op dit moment alleen te bejagen als de jager een aanwijzing, vrijstelling of ontheffing heeft.

Marianne Thieme in Tweede Kamer
Foto: Monique van Dijk Armor

De Partij voor de Dieren wil dat geen enkel dier meer zo maar bejaagd mag worden, zonder dat daar een aanwijzing, vrijstelling of ontheffing voor nodig is. Het louter voor de lol van de jager toestaan van het doden van dieren moet worden beëindigd. Met de initiatiefwet van Thieme zullen voor elke vorm van jacht nut en noodzaak aangetoond moeten worden.

Uit de vandaag gepresenteerde Groene Kieswijzer blijkt dat naast de Partij voor de Dieren ook VVD, CDA, PvdA, SP, D66 en GroenLinks de plezierjacht afwijzen, waarmee een ruime Kamermeerderheid ontstaat voor het wetsvoorstel. De PVV neemt niet deel aan de Groene Kieswijzer maar heeft bij eerdere gelegenheden al aangegeven de plezierjacht af te wijzen.

De Partij voor de Dieren is overigens ook zeer kritisch op de bejaging van dieren die plaatsvindt via aanwijzing, vrijstelling of ontheffing, omdat ook op die wijze grote aantallen dieren gedood worden. Voor het terugdringen van die aantallen is het allereerst nodig dat de overheid de verstrekte toestemmingen openbaar maakt, zodat de veronderstelde nut en noodzaak in de openbaarheid getoetst kunnen worden.

Bron: persbericht Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.