Thieme diende gisteren een initiatiefnota in met als doel de jacht in Nederland drastisch in te perken. In de nota van de Partij voor de Dieren staat het voorstel om het voor het plezier doden van wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif zo snel mogelijk te beëindigen door de vrije jacht op deze soorten te sluiten. Als de nota wordt aangenomen door de Tweede Kamer, is dit het laatste jachtseizoen voor hobbyjagers en is daarna geen enkel dier meer vogelvrij. De Partij voor de Dieren wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan jagen zonder noodzaak, louter voor het recreatieve genoegen van de jager.

Fazanten - initiatiefnota
Fazanten, mannetje en vrouwtje | ChrisO at the English language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
In de initiatiefnota staan twee voorstellen: het sluiten van de jacht op de vijf diersoorten en het verankeren van een verbod op de plezierjacht in de wet. Voor de meeste soorten sluit 31 januari het jachtseizoen. Dit jachtseizoen zal dus voor hobbyjagers het laatste zijn afgaande op de verkiezingsbeloften van partijen die samen een meerderheid in het parlement vormen.

Hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven mogen nu nog vrij worden bejaagd zonder dat daar enige noodzaak voor is. Andere diersoorten mogen alleen afgeschoten worden in het kader van beheer- en schadebestrijding.

De Partij voor de Dieren wijst de hobbyjacht af en wil dat de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren het uitgangspunt wordt van beleid.

Plezierjacht is niet meer van deze tijd. Dat vinden ook de meeste Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de Nederlanders plezier een acceptabele reden vindt voor de jacht, terwijl 72% van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden. Uit een deze week gepubliceerd onderzoek naar de mening van de leden van Natuurmonumenten, wordt dit gegeven met nadruk herbevestigd.

Ook is er geen politiek draagvlak voor het handhaven van de plezierjacht. Tijdens de afgelopen landelijke verkiezingen bleek uit de Groene Kieswijzer dat naast de Partij voor de Dieren ook VVD, CDA, PvdA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie de plezierjacht afwijzen. De PVV neemt niet deel aan de Groene Kieswijzer maar heeft bij eerdere gelegenheden al aangegeven de plezierjacht af te wijzen. Daarmee tekent zich een ruime meerderheid af in de Staten Generaal om het zonder noodzaak afschieten van in het wild levende dieren te verbieden.

Marianne Thieme:

“Plezierjacht veroorzaakt elk jaar opnieuw veel onnodig leed bij dieren. Om te voorkomen dat dat volgend jachtseizoen nog steeds is toegestaan, is er nu parlementaire actie nodig.”

Persbericht Partij voor de Dieren