Vanaf 2014 is het verboden om het chemische goedje PIB (polyisobutyleen) in zee te lozen. Deze nieuwe scheepsvaartwet is het gevolg van de dood van duizenden zeevogels in Groot-Brittannië begin van dit jaar.

chemicaliën
Foto credit: Duncan / Foter.com / CC BY-NC

Weliswaar was bekend dat PIB een bedreiging kan vormen voor het milieu, maar tot voor kort was het legaal om bepaalde hoeveelheden in zee te lozen. Dit polymeer, een toevoeging aan olie, spoelt in zee tijdens het schoonmaken van scheepstanks of bij het wegspoelen van ballastwater.

Vanwege de vele vogels die bij twee incidenten, in januari en in april van dit jaar, dood aanspoelden aan de Britse zuidwestkust, heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een onderzoek ingesteld. Hiermee is vastgesteld dat PIB de oorzaak is van de massale sterfte van zeker 18 vogelsoorten. Vogels die onder water duiken op zoek naar eten, raken bedekt door de plakkerige substantie. Hierdoor kunnen ze niet goed meer bewegen, raken onderkoeld en uitgehongerd en gaan uiteindelijk dood.  De vogelsterfte eerder dit jaar was zo rigoureus dat mogelijk een hele generatie zeevogels is weggevaagd.

Tijdens een recente bijeenkomst kondigde de IMO aan dat schepen vanaf 2014 geen PIB’s meer mogen afvoeren in het zeewater. De tanks moeten voorgewassen zijn in de haven.  Milieubeschermingsorganisaties lobbyden voor een verbod en zijn dan ook erg blij dat dit gelukt is.

‘We zijn zeer verheugd met de maatregelen van het de IMO. De wereldwijde handel in producten met PIB groeit, evenals de risico’s voor het leefmilieu in zee. Het verbod op de doelbewuste lozing van PIB’s in onze zeeën is een grote stap in de goede richting en we hopen dat hiermee een einde komt aan deze specifieke bedreiging voor zeevogels en andere zeedieren’, aldus Alec Taylor van de RSPB.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde