In Nederland is de populatie vlinders wederom enorm afgenomen. In 2012 was de vlinderstand het laagst van de afgelopen twintig jaar. Vooral in agrarisch gebied zijn er steeds minder vlinders te vinden. Van dit soort vlinders is nog maar een vierde over vergeleken met 1992.

Spiegeldikkopje - vlinderstand
Spiegeldikkopje

Het gaat niet alleen om zeldzame soorten als het spiegeldikkopje en de kleine heivlinder. Ook soorten als de dagpauwoog en het groot koolwitje zijn enorm in aantal gedaald. Sommige vlinders zoals de argusvlinder komt zelfs nauwelijks meer voor in Nederland. Belangrijkste oorzaak is het verdwijnen van het leefgebied. Daarbij is het overgebleven leefgebied steeds minder van kwaliteit geworden. Dat komt vooral door de intensivering van de landbouw, verdroging, versnippering en vermesting.

Gelukkig zijn er ook een aantal vlindersoorten die juist in aantal toenemen. Zoals het oranjetipje en het bont zandoogje. Deze laatste soort zag je voorheen alleen in bossen maar is nu ook te vinden in wegbermen en tuinen.

Bezoek voor meer informatie, de site van het CBS.

©PiepVandaag.nl