WSPA: Maatregelen overheid en bedrijven nodig om trend te keren 

Ongeveer 1 op de 3 melkkoeien graast nooit meer in een weiland. Zonder inspanningen zal dit aantal al in 2025 zijn verdubbeld, zo blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR, uitgevoerd in opdracht van WSPA. En dat terwijl het hele jaar opstallen van koeien niet per definitie financieel voordelig is, zo blijkt uit het rapport ‘Grazing in North West Europe – Economic performance and future developments with emphasis on the Dutch situation’.

Koeien in het weiland
Foto: Hindrik S / Foter / CC BY-NC-SA

Een analyse van Nederlandse melkveebedrijven laat zien dat grote bedrijven die hun koeien veel laten grazen, gemiddeld een hoger inkomen uit hun bedrijf halen dan bedrijven die hun koeien niet of minimaal in de wei laten.

Welzijn en gezondheid

Weidegang is bevorderlijk voor het welzijn van de koeien: zij kunnen meer hun natuurlijk gedrag vertonen. En door een lagere productie-eis bij beweiding kan de gezondheid en levensverwachting van de koe toe nemen.

Trend keren

Redenen genoeg om de trend te keren. Maar daar zijn wel maatregelen van de overheid en bedrijven voor nodig. Zo blijkt uit het rapport dat het uitkeren van weidepremie helpt om de afname van weidegang tegen te gaan.

Weidepremie is een toeslag voor boeren die hun dieren minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag buiten laten grazen. Veel zuivelcoöperaties keren zo’n premie al uit. Maar alleen weidepremie volstaat niet.

Belangrijk is ook het stimuleren van kennisontwikkeling, aandacht voor arbeidsbesparing, economische optimalisatie van beweidingssystemen en het faciliteren van strategische beslissingen.

Het onderzoek van het LEI heeft het meest uitvoerig de Nederlandse situatie geanalyseerd, maar ook die van andere Noordwest-Europese landen bekeken. De trend van opstallen is ook daar waarneembaar, met uitzondering van Ierland en Zweden. In Ierland is weidegang de norm. De koeien staan daar – als het weer het toelaat – minstens zes maanden per jaar twaalf uur per dag buiten. In Zweden is zes uur per dag weidegang bij wet verplicht voor minstens drie maanden per jaar.

Link naar het volledige rapport en een samenvatting.

Persbericht WSPA