Knobbelzwanen zijn niet langer veilig in de provincie Groningen. Er worden steeds meer van deze beschermde diersoort geschoten, mét toestemming van de provincie. Zo’n 60 zwanen moesten het ontgelden in het afgelopen seizoen, tegen 29 drie jaar geleden. Volgens de provincie is de jacht legaal en wordt er alleen geschoten als er schade aan landbouwgewassen wordt aangericht en verjaging niet helpt.

knobbelzwaan
Foto: Wikimedia Commons

Wanneer zwanen schade aanrichten aan landbouwgewassen, zoals koolzaad, graan of op grasland, moet eerst geprobeerd worden de vogels te verjagen. Lukt dat niet, dan krijgen “wildbeheereenheden” ontheffing om maximaal vier knobbelzwanen af te schieten.

Statenlid Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren (PvdD) vindt het afschieten van beschermde vogels, zeker in de omgeving van rustgebieden, onacceptabel. Bovendien plaatst ze vraagtekens bij de onderbouwing van de jacht. “Duidelijke gegevens ontbreken. Welke vogels worden geschoten, in welke gewassen doet de schade zich voor?”

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.