Vandaag is de klimaattop COP17 in Durban, Zuid-Afrika van start gegaan. De top moet een opvolger worden van het Kyoto-protocol uit 1997. Het toen gesloten verdrag loopt in 2012 af en nieuwe internationale afspraken over de uitstoot van broeikasgassen zijn er nog niet. Ministers en ambtenaren uit bijna 200 landen zijn op de top aanwezig.

De verwachtingen over de klimaattop in Durban zijn niet erg hoog. Eerdere toppen in Kopenhagen en Cancun leverden wel een akkoord op, maar de gemaakte afspraken zijn zo marginaal dat ze nauwelijks effect hebben. Kopenhagen en Cancun vormen wel de basis voor een definitief akkoord in Durban.

De Nicolaas G. Pierson Foundation maakte in 2008 de film “Meat the Truth”, over de invloed van de veehouderij op klimaatverandering. De film, die verschillende award in de wacht heeft gesleept en in vele talen is vertaald, werd tijdens de voorgaande klimaattoppen in zowel Kopenhagen als Cancun vertoond. De film is hier te bekijken.