Kinderboerderij De Werf in de Watergraafsmeer (stadsdeel Oost) start woensdag 13 maart met haar konijnenopvang. Nevin Özütok, wethouder Dierenwelzijn van stadsdeel Oost, zal de quarantaine-unit van de opvang officieel openen. Daarna zal zij samen met buurtbewoners, initiatiefnemers Dierenambulance Amsterdam en Dierenbescherming Amsterdam en mede-sponsor DierenLot het eerste konijn welkom heten. Aansluitend kunnen kinderen met hun knuffel op spreekuur bij de dierendokter in de dierenambulance.

Konijntje - konijnenopvang
Foto: Sjaek via Compfight cc

Kinderboerderij De Werf opent de konijnenopvang op verzoek van Dierenambulance Amsterdam en Dierenbescherming Amsterdam. Konijnen worden in Amsterdam en omgeving op grote schaal gedumpt en het welzijn van konijnen is hierdoor onder druk komen te staan. Er is grote behoefte aan meer konijnenopvangen die aan de modernste dierenwelzijnseisen kunnen voldoen en door het gevoerde beleid een signaal afgeven naar de samenleving. Doel van de konijnenopvang is de dieren zo goed mogelijk te huisvesten, vervolgens te koppelen en tenslotte te herplaatsen.

Kinderboerderij De Werf is een kinderboerderij met een voorbeeldfunctie op het gebied van dierenwelzijn. Voor burgers, maar zeker ook voor andere kinderboerderijen. De Werf beheert al grotendeels volgens het ‘boeren met beleid principe’. Dit houdt in dat er niet gefokt en gehandeld wordt in dieren (dieren mogen oud worden op de boerderij), dat er rekening gehouden wordt met soorteigen gedrag en specifieke huisvestingsbehoeften en dat in het educatieprogramma de intrinsieke waarde van het dier voorop staat. Dierenambulance Amsterdam en Dierenbescherming Amsterdam zijn dan ook verheugd over het feit dat Kinderboerderij De Werf de opvang van gedumpte konijnen op zich gaat nemen.

De kinderboerderij en de initiatiefnemers sporen burgers aan om een konijn niet in de dierenwinkel of op Marktplaats aan te schaffen, maar liever uit een opvang te halen. Ook informeren zij nieuwe eigenaren. Zo realiseert men zich vaak niet dat konijnen groepsdieren zijn, en dus tenminste in een koppel gehuisvest moeten worden.

Over Kinderboerderij De Werf
Kinderboerderij De Werf is in 1991 opgericht door gedreven buurtbewoners, en wordt sindsdien gedragen door vele vrijwilligers uit de buurt. Het is uitgegroeid tot een geliefde ontmoetingsplek voor jong en oud, waar de dieren vrij rondlopen en oud mogen worden. Kinderen kunnen aan diverse educatieve en gezellige activiteiten deelnemen. De kinderboerderij voorziet tevens in stageplaatsen en draagt actief bij aan een duurzame samenleving. Zo is het een officieel inzamelpunt voor (frituur)vet en elektronisch afval. De Werf wordt jaarlijks meer dan 30.000 maal bezocht en is in 2012 door Dierenbescherming Amsterdam uitgeroepen tot beste kinderboerderij van Amsterdam.

Over Dierenbescherming Amsterdam
Dierenbescherming Amsterdam komt op voor alle dieren in Amsterdam en Diemen; proefdieren, recreatie/amusementsdieren, gezelschapsdieren, hobbydieren, consumptiedieren en in het wild levende dieren. Dit doen wij door middel van dierennoodhulp, toezicht op het dierenwelzijn en beïnvloeding van het publiek, de consument en de politiek.

Dierenambulance Amsterdam
De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.

Persbericht Dierenbescherming Amsterdam


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.