varken bio-industrie - verwaarloosdeOp papier is het allemaal klip en klaar, volkomen transparant: de toepassing van alles wat samenhangt met de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Maar in de praktijk hangt er rond de organisaties die zich met die handhaving bezighouden een waas van geheimzinnigheid. De opvanglocaties zijn geheim, zelfs de naam van de transporteur die in beslag genomen dieren ophaalt, is geheim. Waarom?

Bron: Agrarisch Dagblad


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.