Op zijn zachts gezegd opmerkelijks nieuws afgelopen week. In Bangkok werd de internationale conferentie over de handel in bedreigde diersoorten CITES gehouden. Op dag 2 is besloten dat de ijsbeer niet op de lijst van bedreigde diersoorten wordt geplaatst. Ondanks de protesten van dierenbeschermingsorganisaties wereldwijd die de noodklok hebben geluid over het voortbestaan van dit prachtige dier.

Gisteren las ik in de krant dat Artis een speciaal fokprogramma in Europa coördineert om de ijsbeer van uitsterven te behoeden. Dus in Canada kunnen ze vrolijk doorgaan met de jacht op dit prachtige, met uitsterven bedreigde dier en hier wordt alles op alles gezet met fokprogramma’s. Omgekeerde wereld. De afgelopen 5 jaar is het aantal verhandelde ijsbeerhuiden in Canada alleen al met 375% gestegen. En in dierentuinen gaan we op een paar vierkante meter ijsberen houden om de populatie van uitsterven te behoeden. En dan te weten dat een ijsbeer toch graag zo’n 20 kilometer per dag aflegt.

Kan iemand me vertellen wat hier de logica achter is? Om moedeloos van te worden…

Meer triest nieuws. Er woedde weer een stalbrand, dit keer in Nederweert, Limburg. PiepVandaag berichtte dat er maar liefst 1.000 varkens om het leven zijn gekomen. Dat blijken er nu zelfs 1300 te zijn. 600 zeugen en 700 biggen om precies te zijn.

Eind januari zei het kabinet dat dieren beter beschermd dienen te worden tegen het uitbreken van stalbranden. Dieren zijn belangrijker dan dingen en verdienen dus meer bescherming dan bijvoorbeeld ijskasten of bankstellen. Nieuwe stallen voor vee moeten daarom voortaan brandveiliger worden gebouwd, zo schreef staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Ze mag er haast mee maken want de situatie is onhoudbaar! Kun je je voorstellen wat er gebeurt als zo’n brand uitbreekt in een megastal? Onbegrijpelijk dan ook dat staatssecretaris Dijksma ook even heeft laten weten de omvang van de Nederlandse veestapel niet vanuit Den Haag te willen aansturen.

En omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, hier een reportage van de nasleep van de brand in Nederweert. De omgekomen dieren worden met een takel uit de stal gehaald. Voor het eerst daglicht. Helaas maken ze het zelf niet meer mee…

stalbrand varkens

stalbrand varkens

stalbrand varkens

©PiepVandaag.nl