Tot in het restaurant van de Tweede Kamer toe probeert De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) de besluitvorming in de Tweede Kamer over de plezierjacht te beïnvloeden.  Dat blijkt uit een artikel in het blad De Nederlandse Jager van november. Hierin valt te lezen dat de KNJV al het personeel van het Kamerrestaurant (managers, koks, bediening en leerlingen van de restaurants) heeft gefêteerd tijdens een drijfjacht in de Hoekse Waard.

jachtgeweer
Foto: Wikimedia Commons

Volgens de KNJV is er niets geheimzinnigs aan de hand: “De KNJV wil wild eten onder de aandacht brengen van de volksvertegenwoordiging, omdat in de Tweede Kamer wordt beslist of ook in de toekomst de Nederlander een stukje duurzaam geoogst wild van eigen bodem kan genieten”.

De Partij voor de Dieren heeft het Presidium van de Kamer laten weten dat de integriteit van de politieke besluitvorming hiermee op een zeer bedenkelijke wijze in diskrediet wordt gebracht. “Beïnvloeding van politieke besluitvorming op een dergelijke wijze is zonder precedent en kan niet zonder gevolgen blijven,” aldus de Partij voor de Dieren.

Daarbij is een meerderheid in de Tweede Kamer op dit moment  voor een verbod op de zogenaamde plezierjacht en ook het overgrote deel van de Nederlands bevolking vindt het afschieten van dieren zonder noodzaak ontoelaatbaar.

Bron: Partij voor de Dieren ©PiepVandaag.nl