Al jaren vindt de provincie Noord-Holland dat er ‘te veel’ damherten in en rondom de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn. Deze damhertenplaag heeft verkeersonveiligheid, landbouwschade, en klagende bewoners tot gevolg. De oplossing: afschieten. Tenminste, dat is wat de provincie de mensen wil doen laten geloven.

Damhert
Foto: Gerard M. / Wikimedia Commons

Maar uit cijfers van het Faunafonds blijkt dat de uitgekeerde schade aan bollenboeren reuze meevalt, en ook aanrijdingen worden láng niet allemaal veroorzaakt door damherten. Nog maar te zwijgen over het gevaar voor mens en verkeer van schieten in een dicht bevolkt gebied. Het is natuurlijk slecht te verkopen om de herten af te schieten voor een kleine groep klagende elite. Hun tuinen grenzen aan de duinen, maar men wil geen‘last’ hebben van de natuur.

De praktijk heeft toch echt uitgewezen dat er voldoende andere manieren zijn om overlast te verminderen. Hekken, waarschuwingsborden, planten die herten niet lusten, wildspiegels, snelheidsverlagende maatregelen, kunnen eventuele overlast effectiever, structureel en minder gewelddadig oplossen dan afschot. Waarom nu beginnen met afschot van alle herten buiten de duinen, terwijl eind juli gestart wordt met de aanleg van het hek langs de Vogelenzangseweg? Daar staan ook pas sinds kort waarschuwingsborden. Tevens kan de verkeerssnelheid nog aangepakt worden, zo bleek vorige week bij één verkeerscontrole langs de Zeeweg dat al 600 mensen te hard reden.

Het schieten mag van de provincie overigens 24 uur per dag gebeuren in héél Zuid-Kennemerland, op overdag drukke locaties met wandelaars, ook in tuinen en de bebouwde kom. Men mag ‘gezelschap’ meenemen op jacht. De opbrengst wordt verkocht aan poeliers. De herten zijn overgeleverd aan plezierjagers met een belang bij het doden van dieren.

Duizenden mensen hebben aangegeven géén geschiet op damherten te willen. Ik vind dat zolang het hek langs de AWD nog niet is voltooid en daar een aantal jaren ervaring mee is opgedaan, iedere ingreep in de damhertenpopulatie voorbarig is. In de ontheffing staat trouwens dat gemeenten aan de Faunabeheereenheid mensen kunnen voordragen die herten de duinen in willen terugdrijven. Hierbij geef ik mij op als vrijwilliger! Voor het overige hoop ik als bezorgde burger dat deze ontheffing snel van tafel wordt geveegd.

Hetty Sloos

De Faunabescherming heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Dit verzoek wordt behandeld op donderdag 26 juli om 15.00 uur bij de rechtbank Haarlem.

©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.