De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en de politie hebben op de eerste dag van het Offerfeest 8 processen-verbaal opgemaakt en 4 aanhoudingen verricht. In alle gevallen betrof het illegaal slachten van dieren.

In Heusden zijn 4 mensen door de politie aangehouden. Zij worden verdacht van het illegaal slachten van 6 schapen. Deze schapen waren ook niet voorzien van de verplichte oormerken. Alleen door een oormerk kan de herkomst van een dier worden achterhaald en worden vastgesteld dat deze geschikt zijn voor consumptie. Van deze dieren waren er al 4 geslacht. Het vlees van deze dieren is niet geschikt voor consumptie en is daarom vernietigd. De 2 levende schapen zijn in beslag genomen. De 4 verdachten hebben een proces-verbaal gekregen.

In Wieringermeer zijn door de nVWA slachtafval alsmede huiden aangetroffen van 7 illegaal geslachte schapen. Tegen de 3 verdachten en de veehouder zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Er mag alleen in de daarvoor aangewezen slachthuizen dieren worden gedood zonder verdoving. Het ritueel slachten op bijvoorbeeld een boerderij of in een woning is verboden. Dit kan leiden tot een boete van maximaal € 67.000, een taakstraf of een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar.

Er zullen ongeveer 75.000 schapen en geiten en 4.000 runderen ritueel worden geslacht in 95 slachthuizen. In totaal zijn er in Nederland 215 slachterijen. Het slachten gebeurt onder toezicht van een dierenarts van de nVWA.

PiepVandaag is een petitie gestart om een einde te maken aan onverdoofd ritueel slachten. De petitie is hier te ondertekenen.

Bron: nVWA