In niet mis te verstane bewoordingen, heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Hillary Clinton, gewaarschuwd voor de gevolgen van de nog steeds toenemende illegale handel in wildlife-producten. En ze heeft aangekondigd welke initiatieven daarvoor wereldwijd nodig zijn. 

hillary clinton
Hillary Clinton

De illegale handel in producten als ivoor en hoorns van de neushoorn is volledig in handen van criminele organisaties. Bij de jacht bedienen ze zich van de modernste hulpmiddelen, zoals helicopters, nachtkijkers en automatische wapens. De zwarte markt voor deze producten wordt in omvang alleen nog overtroffen door de illegale wapenhandel en de handel in drugs.

En de gevolgen blijven niet beperkt tot onherstelbare schade aan onze planeet, zo betoogde zij. Het vormt ook een bedreiging voor de nationale veiligheid, de wereldgezondheid en de economische stabiliteit. Reden voor de Amerikaanse regering om het voortouw te nemen in een aantal zeer concrete maatregelen.

Clinton ontvouwde de plannen op haar departement voor een internationaal gehoor van diplomaten, wetenschappers en vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties en NGO’s .

Bron: Amerikaanse overheid ©PiepVandaag.nl