Het conceptbesluit over de onverdoofd rituele slacht wordt door demissionair staatssecretaris Henk Bleker herzien. Dit omdat met name vanuit de Joodse hoek kritiek kwam op het besluit.

Onverdoofd ritueel slachten

Even leek het erop dat met het conceptbesluit de onverdoofde slacht alsnog onmogelijk zou worden gemaakt, maar helaas bleek dit niet het geval. In het herziene besluit zal onder meer komen te staan dat de ambtenaar die aanwezig is bij de slacht uitsluitend toeziet op de afspraken uit het convenant die van diergeneeskundige aard zijn. Zij mogen zich niet met de zogenaamde religieuze riten bemoeien. Veterinairs krijgen een werkinstructie waarin hun taken worden ‘verankerd’.

Het bezwaar kwam onder andere van opperrabijn Aryeh Ralbag. Hij schreef in een brief aan de staatssecretaris dat als hij zijn plannen zou doorzetten,  Nederland

“voor orthodoxe joden geen geschikt woonland meer is.”

Opperrabijn Ralbag haalde eerder dit jaar alle kranten omdat hij homosexualiteit een ziekte noemde.

Het nieuwe besluit wordt ergens in “de komende weken” aan de ministerraad voorgelegd.

De Partij voor de Dieren werkt ondertussen verder aan een nieuw wetsvoorstel om de onverdoofd rituele slacht alsnog te verbieden. Laten we hopen dat het er in het nieuwe kabinet snel doorkomt zodat het onnodig lijden van dieren de onverdoofde slacht stopt.

Bron: NRC.nl ©PiepVandaag.nl