Dat is de conclusie van vijftig deskundigen, die deze uitspraak doen in het rapport ‘Our Nutrient World’. Minder vlees komt niet alleen de productie van voedsel en het klimaat ten goede. De vervuiling van meststoffen door intensieve veeteelt vermindert logischerwijze ook aanzienlijk.

Our nutrient world - vleesconsumptie

Vooral de vervuiling van water en lucht is schadelijk en dreigend voor kwetsbare ecosystemen. Uit het rapport blijkt dat de mens een grote impact heeft op de natuurlijke stromen van voedingsstoffen in de wereld, zowel positief als negatief.

Inmiddels weet iedereen wel dat voor vleesproductie veel meer grondstoffen nodig zijn dan voor groenten en landbouwgewassen en dat de gevolgen voor het klimaat ook veel groter zijn. Maar liefst 80% van alle stikstof- en fosfornutriënten (voedingsstoffen) worden gebruikt voor de productie van veevoer.

Volgens de wetenschappers zou 20% zuiniger omspringen met voedingsstoffen, leiden tot een jaarlijkse besparing van 20 miljoen stikstof, wat gelijk staat aan 127 miljard euro.

Mark Sutton van het Britse Centrum voor Ecologie en Waterbeheer zegt:

“Onze analyse toont aan dat een beter beheer van voedingsstoffen ten goede komt aan het milieu, het klimaat en de volksgezondheid. Tegelijk doen we iets aan de problemen rond voedsel- en energievoorziening.”

De consument kan daarin een sleutelrol spelen. Daarom roepen de wetenschappers mensen op om uit eigen wil hun vleesconsumptie terug te dringen.

Bron: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl