Foto: Wikimedia Commons

Chimpansees, orang-oetans, gorilla’s en bonobo’s maken genuanceerdere beslissingen dan tot nu toe werd aangenomen. Een studie van onderzoeker Daniel Haun, onderzoeker aan de Max Planck Instituten van Psycholinguïstiek in Nijmegen en van Evoutionaire Antropologie in Leipzig, wees uit dat grote apen hun kansen op succes afwegen. Daarbij baseren zij zich op wat zij weten en, als ze een gokje wagen, op de waarschijnlijkheid om in hun opzet te slagen.

De resultaten zouden ook inzicht kunnen verschaffen in de manier waarop mensen beslissingen nemen.

De apen konden kiezen uit twee stukken banaan: een kleiner stuk, dat steeds op dezelfde plek lag, en een groter stuk, dat verstopt zat onder één van een aantal bakjes, wat voor de apen dus een riskante keuze vormde.

Het bleek dat de keuze van de apen werd bepaald door hun onzekerheid en door de kans op succes van de riskante keuze, hetgeen wijst op genuanceerde besluitvorming. Apen kozen het kleinere stukje vaker naarmate ze onzekerder waren over de plaats waar het grote stuk verstopt was. Hoe lager de kans was om juist te raden, hoe vaker ze voor het kleinere stukje kozen.

De onderzoekers vonden ook dat de apen in meer dan de helft van de gevallen voor het grotere stuk gingen, met dus het risico om helemaal niets te krijgen. Deze riskante beslissing werd zelfs in bijna 100 % van de gevallen genomen als de stukken banaan erg in grootte verschilden!

Hoewel alle vier de soorten genuanceerde beslissingen bleken te nemen, bleken de gorilla’s en bonobo’s het vaakst de riskante keuze te maken. Men weet nog niet waarom.

Haun concludeert: “Onze studie is een bijdrage aan de groeiende hoeveelheid bewijs dat de grote apen een veel verfijnder geestelijk leven hebben dan we dachten”.

Bron: PhysOrg.com