Het later wegsmelten van sneeuw in Canada onder invloed van klimaatverandering zorgt ervoor dat Columbiaanse grondeekhoorns later uit hun winterslaap ontwaken, zo meldt een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk journaal Nature.

Columbiaanse grondeekhoorn
Columbiaanse grondeekhoorn | Foto: Wikimedia Commons

Het meest voorkomende ecologische gevolg van klimaatverandering is voorwaartse veranderingen in de levenscycli van dieren door warmere lentes. Dit onderzoek laat nu ook gevolgen de andere kant op zien. Onder invloed van klimaatverandering zijn er ’s winters in Canada meer (late) sneeuwstormen en blijft sneeuw langer liggen.

Onderzoeker Jeffrey Lane en zijn collega’s hebben hierdoor de afgelopen 20 jaar, grondeekhoorns een halve dag per jaar later zien ontwaken uit hun winterslaap.

Deze dieren slapen al acht tot negen maanden per jaar en de verlenging van die periode heeft impact op de populatie. Hoe later de dieren ontwaken, hoe slechter de overlevingskans, zo blijkt.

De dieren komen namelijk zwakker uit de winterslaap, omdat die langer duurt duurt en hun reserves nog meer aanspreken. Vervolgens is er minder tijd om te herstellen en lichaamsvetten op te bouwen om een volgende winterslaap goed te doorstaan. De verzwakte vrouwtjes maken de kans op succesvolle voortplanting kleiner en ook zijn de overlevingskansen van de jongen minder goed. Er is sprake van een neerwaartse spiraal, als gevolg van de strengere (en langere) winters.

De uitkomsten van dit onderzoek geven duidelijke indicaties voor de negatieve invloed van klimaatverandering op andere diersoorten die ook winterslaap houden.

Bron ©PiepVandaag.nl