Vandaag, op Valentijnsdag, reist Leonie Vestering, directeur Wilde Dieren de Tent Uit, samen met Godelieve Wijffels, directeur Natuur en Milieu Overijssel, naar Den Haag om Mark Rutte de prachtige verzameling aan hem geadresseerde Valentijnskaarten te bezorgen. Nia Palli, chef protocol van de minister president, zal de kaarten voor Mark Rutte in ontvangst nemen.Wilde Dieren de Tent Uit verzamelde maar liefst 2.753 kaarten en bedankt iedereen hartelijk die aan deze Valentijnsactie hebben meegewerkt en kaarten hebben toegezonden.

Op deze Valentijnskaarten brengt iedereen zijn of haar liefde en verwondering voor de natuur onder woorden. Velen beschrijven ook hun zorg over de huidige koers die de overheid volgt.  De actie #groenevalentijn is een initiatief van landelijke natuur, milieu en dierenbeschermingsorganisaties, die hiermee lucht geven aan hun onvrede over het natuurbeleid van het huidige kabinet.

Op 14 februari is het Valentijnsdag. Geliefden sturen elkaar bloemen, cadeautjes, kaarten en sms-jes. Landelijke natuur, milieu en dierenbeschermingsorganisaties grijpen deze mooie dag aan om Mark Rutte te verrassen met een berg Valentijnskaarten. Bijvoorbeeld een mooie kaart met daarop twee eekhoorns: ‘’Natuur is essentieel, natuur is een wonder, natuur is schoonheid. Ik wil je vragen net zo goed voor haar te zorgen als voor de centen van dit land”. Een kunstkaart uit Zeeland: “Gebruik de invloed die jij hebt gekregen van heel veel landgenoten om zorg te dragen voor de mooie stukjes natuur die we nog hebben. Luister naar je hart.” Een echte valentijnskaart uit Overijssel: “Lieve Mark, doe je uiterste best als premier van alle Nederlanders om de natuur te laten bloeien. Laat de natuur niet over aan ijskonijnen, maar laat je hart spreken”.

Pittige boodschap in hartelijke verpakking
De onvrede onder Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties over de nieuwe Wet natuur van staatssecretaris Bleker is groot. Met de nieuwe Wet natuur, die in het voorjaar bij de Tweede Kamer wordt ingediend, zet de afname in biodiversiteit zich verder voort en is de kans op onomkeerbare schade  aan natuur levensgroot. Met gesprekken, onze bijdragen aan de consultatieronde en publieksacties blijven we uitdragen dat de wet niet goed is voor Nederland en terug moet naar de tekentafel. Ook met de Valentijn actie geven we lucht aan onze onvrede, maar dan in een hartelijke verpakking.

De actie #groenevalentijn is een initiatief van landelijke natuur, milieu en dierenbeschermingsorganisaties; Wilde dieren de tent uit, IVN, de 12 landschappen, WSPA, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Bont voor dieren, Faunabescherming, KNNV, RAVON, Zoogdiervereniging, Natuur en Milieu Federaties, Vlinderstichting.

Bron: Wilde Dieren de Tent Uit