Foto: Vegetarische Slagerij

Miljoenen Nederlanders kunnen gaan kennismaken met lekkere alternatieven voor vlees. Natuur  & Milieu gaat 1,5 miljoen vleesvervangers gratis uitdelen in Albert Heijn, dankzij een bedrag van 2,5 miljoen dat de Postcode Loterij beschikbaar heeft gesteld tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala. Daarnaast trekt de mobiele flexitaria het land in om mensen in wijken, op scholen en bij bedrijven kennis te laten maken met vleesvervangers.

Natuur & Milieu wil Nederlanders verleiden om minder vlees te eten en vaker te kiezen voor plantaardige alternatieven. Een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten in ons eetpatroon is nodig omdat de mondiale vleesconsumptie onevenredig veel beslag legt op de beschikbare landbouwgronden. Vleesconsumptie is verantwoordelijk voor 12 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en verbruikt enorm veel water.

Natuur & Milieu ontvangt van de Postcode Loterij ook nog een bijdrage van 1,8 miljoen per jaar als meerjarige financiële bijdrage. Natuur & Milieu is heel blij met deze belangrijke bijdrage waarmee de organisatie oplossingen kan realiseren om Nederland groener te maken dan ooit. Zo wil Natuur & Milieu duizenden Nederlandse daken laten stralen met zonnepanelen voor eigen groene stroom (www.zonzoektdak.nl), verleiden ze mensen om flexitariër te worden (www.ikbenflexitarier.nl) en zijn er ambitieuze plannen om 40.000 mensen te laten rijden in elektrische auto’s (link naar nieuwsbericht duurzame snelweg) op groene stroom. Voor dit laatste project stelde de Postcode Loterij gisteren 4,5 miljoen beschikbaar.

Met het geld van de Postcode Loterij blijft Natuur & Milieu een onafhankelijke organisatie, die in deze economische crisistijd het milieu op de agenda weet te houden bij de beslissers.  En samen met bedrijven en consumenten het voortouw neemt voor duurzame verandering vanuit de samenleving.

Bron: Natuur & Milieu