Dierenvernietigingsbedrijf Duke Faunabeheer uit Lelystad heeft in de ochtend van maandag 4 juni een begin gemaakt met het vangen en doden van Grauwe Ganzen. Vorige week berichtte PiepVandaag al over het voornemen van provincie Noord-Holland om vanaf 29 mei een paar honderd ganzen per dag, in de omgeving van luchthaven Schiphol, te vangen en vervolgens te vergassen met koolstofdioxide. 

Grauwe Gans
©Wikimedia Commons

De ganzen zouden overlast veroorzaken voor aankomend en vertrekkend vliegverkeer. Tegen het voornemen om de ganzen, die ruien binnen een straal van 10 kilometer rondom de luchthaven Schiphol, te vergassen, is door De Faunabescherming beroep in Kort Geding aangetekend.

Desalniettemin is Duke Faunabeheer gestart met het vangen en vergassen van de ganzen. Het bedrijf doet dit echter niet door de vogels te vangen in rui-gebieden van ganzen die daadwerkelijk in de onmiddellijke omgeving van Schiphol leven, zoals bijvoorbeeld Spaarnwoude, Mooie Nel, Noordzeekanaal, Sloterplas, Nieuwe Meer, Westeinderplassen, Braassemermeer en Kagerplassen, maar meer dan 20 kilometer vanaf de luchthaven, aan de Gouwzee onder Marken. Een schande, zo laat de Ganzenbescherming weten.

Volgens de organisatie stoort de demissionaire CDA -staatssecretaris Atsma stoort zich niet aan gerechtelijke uitspraken en heeft met list en bedrog via “Brussel” ontheffing verkregen om in het belang van de vliegveiligheid duizenden wilde Grauwe Ganzen te laten vangen en vergassen, zo laat de Ganzenbescherming weten via een persbericht.

De ruiende ganzen die momenteel met hun kuikens  aan de Gouwzee grazen, komen merendeels zwemmend vanuit de Oostvaardersplassen naar het Waterland, omdat zij vanwege de overbegrazing door Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten in het Flevolandse natuurgebied niet voldoende gras meer kunnen vinden om van te leven.

De toevloed van Flevolandse ganzen zal in Waterland nog een dikke maand voort duren, zodat te voorzien valt dat er voor Duke op een gemakkelijke manier veel gemeenschapsgeld zal worden binnengeharkt.  Het gevaar dat het verwijderen van ganzen uit de vaste Schipholpopulatie een toevloed van gebiedsvreemde vogels, die onbekend zijn met de voortdurende bewegingen van het drukke luchtvaartverkeer, tot gevolg heeft, wordt volgens de Ganzenbescherming op deze manier makkelijk omzeild. Die vertrouwdheid is de reden waarom de ganzen van de vaste Schipholpopulatie slechts bij uitzondering in aanvaring komen met vliegtuigen.

De Stichting Ganzenbescherming Nederland heeft zowel de staatssecretaris, de verantwoordelijke gedeputeerde en de Onderzoekraad voor Veiligheid meermalen geattendeerd op de grote gevaren die er schuilen in het kunstmatig creëren van een ganzenvacuüm rond Schiphol. Deze autoriteiten verschuilen zich achter de bijnacrash van een toestel van Royal Air Maroc, dat in juni 2010 in aanvaring kwam met een groepje Canadese Ganzen, dat op weg was naar hun ruigebied in het IJsselmeer. Dit betrof dus daadwerkelijk gebiedsvreemde vogels en is een niet te negeren bevestiging voor de juistheid van de waarschuwingen van Ganzenbescherming Nederland.

Volgens de dierenbeschermingsorganisatie zou er per direct gestopt moeten worden met het vangen en doden van ganzen in Waterland-oost en moet er onverwijld een begin worden gemaakt met het ongeschikt maken van de agrarische percelen die in de directe omgeving liggen van start- en landingsbanen. Veel van die gronden blijken eigendom te zijn van het Rijk en/of van Luchthaven Schiphol.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor