Stropers hebben onlangs in Italië een zeldzame vogel uit de lucht geschoten: een heremietibis. De vogel, die van de onderzoekers de naam Goja had gekregen, speelde een cruciale rol in een uniek vogelproject.

Jonge heremietibis
Jonge heremietibis | Foto: Wikimedia Commons

Waar gaat het om? De heremietibis komt al bijna 400 jaar niet meer in het wild voor in Europa. En het voortbestaan ervan in Noord-Afrika en het Midden-Oosten wordt ernstig bedreigd. Een team van de Universiteit van Wenen, onder leiding van bioloog Johannes Fritz wil de vogel herintroduceren in Europa.

Ze brengen jonge vogels in beslotenheid tot wasdom, zijn dan gewend aan de mens en worden  vervolgens steeds meer vrijgelaten in de Oostenrijkse natuur. Probleem is echter, dat winters aan de noordzijde van de Alpen te koud zijn en er dan te weinig voedsel voor ze is. Van nature overwinteren ze dan ook zuidelijker.  Die natuurlijke trek, die leren de jonge vogels van hun ouders en die zijn er in deze situatie dus niet. Daar hebben Fritz en zijn team een unieke oplossing voor bedacht. Ze lieten Goja wennen aan een ultralicht vliegtuigje. Dat stuurden ze richting Toscane en, ja hoor, Goja volgde. Afgelopen voorjaar keerde ze succesvol terug naar het leefgebied in het noorden.

Sindsdien boeken de onderzoekers steeds meer succes met hun project.  Het afgelopen jaar vloog Goja, met voor het eerst in haar kielzog een jonge heremietibis, naar het zuiden om te overwinteren.

Het lijkt erop, dat de opzet van het onderzoek is geslaagd. Maar de belangrijkste belemmering voor verder succes, komt uit onverwachte hoek: de illegale jacht in Noord-Italië!

Bron ©PiepVandaag.nl