Een recent onderzoek onthult dat duizenden runderen en schapen uit de EU een vreselijke lijdensweg moeten doorstaan op hun lange reis naar Turkije.

Eyes on Animals controles
Eyes on Animals controles

Het merendeel van de dieren blijkt te worden vervoerd in strijd met de EU wetgeving 1/2005 ter bescherming van dieren tijdens transport. Van de 31 voertuigen die werden geinspecteerd, voldeden er 18 (=58%) niet aan de EU-wetgeving. In zes gevallen resulteerde dit in ernstig lijden dan wel de dood van de dieren. Het onderzoek vond plaats van 22 juni t/m 29 juni 2012 aan de grens van de EU (Bulgarije) en Turkije en werd uitgevoerd door dierenwelzijnsorganisaties Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation.

De onderzoekers troffen onder meer overbelading aan, beperkte beschikbaarheid van water, onvoldoende en zwaar verontreinigde bodembedekking, met als gevolg dat de dieren moeilijk kunnen ademen vanwege het hoge ammoniakniveau, en in sommige gevallen ernstig gewonde en zieke en zelfs dode dieren.

Schaap snakt naar water
Schaap snakt naar water

Volgens de EU wetgeving moeten runderen en schapen na 28 uur reizen worden uitgeladen om vierentwintig uur rust te krijgen, zodat ze bij kunnen komen van de zware, stressvolle reis. Ze moeten water en voedsel krijgen. In een aantal gevallen werd deze voorgeschreven rustperiode volkomen genegeerd. Zo werden er dieren aangetroffen die vanuit Oostenrijk al meer dan 60 uur (!) onderweg waren naar hun bestemming in Turkije, zonder de wettelijk voorschreven rustperiode te hebben gehad.

Door de lange reistijd en de erbarmelijke condities zijn sommige dieren ziek geworden, ernstig gewond geraakt of gestorven. In een zwaar overbeladen voertuig dat schapen van Bulgarije naar Turkije vervoerde, troffen de inspecteurs twee schapen aan die met hun poten tussen de vloer en de buitenwand van de truck vast zaten. De dieren lagen al uren te lijden voordat hun poten werden vrijgemaakt. Een Turkse hoofdveearts heeft de dieren op aandringen van de inspecteurs uitgeladen en verzorging gegeven. Een schaap had een diepe open wond aan haar poot. Ze had veel pijn en kon niet meer staan. Het andere schaap bewoog niet nadat haar poot was vrijgemaakt. Drie schapen in dezelfde truck waren gestorven. Een vierde schaap was ernstig verzwakt en leek te bezwijken. In een andere truck van dezelfde maatschappij werd eveneens een schaap aangetroffen dat was gestorven tijdens het transport.

Schapen bekneld
Schapen bekneld
Gewond schaap
Het gewonde schaap
Dood schaap
Overleden schaap

Een ernstig ziek kalf werd aangetroffen op een truck afkomstig uit Oostenrijk. De dieren waren al meer dan 47 uur op transport zonder te zijn uitgeladen toen de inspecteurs het dier uiteindelijk konden helpen.

Uitgeput en ziek kalf
Uitgeput en ziek kalf

De problemen worden vaak verergerd door de urenlange vertragingen aan de grens, die soms zelfs dagen duren. Deze vertragingen worden veroorzaakt door EU exporteurs die niet de juiste papieren bij zich hebben, of ontbrekende oormerken. In een geval rapporteerden de Turkse autoriteiten dat de papieren vierhonderd dieren vermeldden, terwijl zich in de truck in werkelijkheid zeshonderd dieren bevonden.

Van de 31 voertuigen die werden gecontroleerd aan de grens, hadden er 19 (61%) te maken met vertragingen lopend van 9 tot 48 uur. Al die tijd moeten de dieren over het algemeen in de hitte in de trucks blijven, vaak zonder voldoende voedsel en/of water. Ze worden slechts voor 1,5 uur afgeladen om te worden gewogen en om hun oormerken te controleren.

In 2011 werden er meer dan 1 miljoen runderen en schapen geexporteerd van de EU naar Turkije. Elke dag gaan er gemiddeld 10 veetrucks de grens over. De meeste dieren gaan er heen om te worden geslacht, sommige dieren gaan erheen om te worden vetgemest of voor fokdoeleinden. Als de dieren het gered hebben tot de grens, is hun lijdensweg nog niet ten einde. Veel dieren staat nog een lange, moeizame weg te wachten naar verre bestemmingen in Turkije.

De schapen en runderen, inclusief jonge lammeren en kalveren, komen uit Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Griekenland, Tsjechie, Slowakije, Litouwen, Letland en Estonia. De transportbedrijven die de dieren vervoeren zijn hier eveneens uit afkomstig, maar ook uit Nederland, Duitsland, Polen en Kroatie.

Lesley Moffat, Inspecteur en Directeur van Eyes on Animals, vertelt:

“Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat deze misstanden en het lijden dat deze handel met zich meebrengt voor het eerst werden gemeld. Ik vind het ongelooflijk dat de Europese commissie, sommige lidstaten en de transporteurs nog steeds niet in staat zijn om ervoor te zorgen dat deze handel volgens de geldende wetgeving wordt gevoerd, ondanks dat zij herhaaldelijk zijn geinformeerd over de misstanden. Er zijn gelukkig ook verbeteringen zichtbaar, maar er moet nog heel veel gedaan worden om een einde te maken aan het hartverscheurende lijden waarvan wij helaas vaak getuige zijn tijdens onze inspecties.”

Iris Baumgärtner, Animal Welfare Foundation’s project manager, zegt:

“Ik ben verbijsterd dat nog altijd veel transporteurs de EU wetgeving ter bescherming van dieren tijdens transport ontduiken, evenals de wetgeving voor het maximum aantal uren dat de chauffeurs mogen rijden. Ook het feit dat veel transporteurs het papierwerk niet op orde hebben, waardoor vertragingen optreden vind ik ongelooflijk. Het veroorzaakt onnodig lijden van de dieren. Verder moeten de dieren voordat zij de grens met Turkije overgaan worden afgeladen en verzorgd, zodat ze beter in staat zijn om hun reis te vervolgen naar hun uiteindelijke bestemming in Turkije. Transporteurs riskeren het welzijn van hun dieren door ze naar Turkije te sturen, terwijl bekend is dat Turkije niet over de juiste faciliteiten aan de grens beschikt om de dieren af te laden en te verzorgen.”

Peter Stevenson, Compassion in World Farming’s Hoofd Beleidszaken, voegt toe:

“Wij doen een beroep op de Europese Commissie om de export van levende dieren naar Turkije op te schorten, om verder lijden van deze EU dieren te voorkomen. Deze handel is in strijd met het kernprincipe van de EU transport wetgeving, namelijk dat langdurig transport van dieren zo veel mogelijk moet worden voorkomen ter bescherming van dierenwelzijn. De dieren zouden geslacht moeten worden in de EU vlakbij de boerderij waar ze vandaan komen, zodat de EU export zich kan beperken tot de export van vlees en karkassen.”

Persbericht Eyes on Animals ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.