De ministers van Visserij van 27 verschillende landen deel uitmakend van de Europese Unie willen niet meer dat vissers hun bijvangst teruggooien in zee.

Bijvangst
Bijvangst ©Wikimedia Commons

Nu worden te kleine of ongewenste vissen vaak teruggegooid in zee, wat ze niet overleven. Beter is het die vis aan land te brengen en ter consumptie te gebruiken.

Het verbod voor het teruggooien van bijvangst kan voor sommige soorten, zoals de haring, al ingaan in 2014. Uiterlijk in 2018 moet het verbod voor alle bijvangst gelden. Milieuorganisaties denken daarentegen dat het dan voor het voortbestaan van sommige vissoorten al te laat is.

Tevens willen de ministers de regelgeving met betrekking tot het bepalen van de visquota verscherpen. Het principe voor de visquota, de zogenaamde Maximum Sustainable Yield moet strenger worden en zou uiterlijk in 2020 moeten gaan gelden.

Over de daadwerkelijke invoering van zowel het verbod op de bijvangst als het instellen van het strengere Maximum Sustainable Yield principe moet nog gestemd worden. Europarlementariër Bas Eickhout heeft te kennen gegeven dat hij beide maatregelen sneller ingevoerd wil zien:

 “Uitstel is onverantwoord. Vissoorten sterven in snel tempo uit.”

Bron ©PiepVandaag.nl