MegastalDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen dagen bij een veehouder in de Noord-Brabant 32 runderen en bij een veehouder in Zuid-Holland 63 schapen en 1 pony wegens ernstige verwaarlozing weggehaald en elders ondergebracht. Een aantal andere dieren was er zo slecht aan toe, dat zij moesten worden geëuthanaseerd. Tegen de veehouders zijn processen-verbaal opgemaakt voor dierverwaarlozing.

Noord-Brabant
Controleurs van de NVWA constateerden in Noord-Brabant dat de dieren in een slechte conditie verkeerden en dat er sprake was van onvoldoende verzorging. Er waren 5 runderen op het bedrijf aanwezig die in een zodanige gezondheidstoestand verkeerden, dat na tussenkomst van een dierenarts, euthanaseren de enige uitweg was om deze dieren uit hun lijden te verlossen. De overige verwaarloosde dieren zijn in opdracht van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige diergeneeskundige zorg en voeding krijgen.

Ook bleek op dit bedrijf dat de identificatie en registratie onjuist was. Vanuit Europa is het verplicht dat runderen, schapen, geiten en varkens geregistreerd staan in het Identificatie en Registratie systeem voor dieren (I&R-systeem). Hierdoor zijn levende dieren snel terug te vinden.

Zuid-Holland
Op de locatie in Zuid-Holland trof de NVWA dieren aan die ondervoed waren en lag er al 1 schaap dood in de stal. Een aantal schapen was zo kreupel dat ze nog nauwelijks konden lopen. 8 schapen waren er zo slecht aan toe, dat euthanasie de enige uitweg was om deze dieren uit hun lijden te verlossen. De pony die op de locatie aangetroffen werd, had zo weinig ruimte dat het dier niet eens kon liggen. Ook deze dieren zijn ook in opdracht van Dienst Regelingen ondergebracht bij een opvangadres.

Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of bij de meldkamer van de NVWA (0800-0488).

Bron: NVWA