Kip - gigastal
Foto: WikiMedia Commons

Wakker Dier heeft, evenals tientallen omwonenden en plaatselijke organisaties, bezwaar aangetekend tegen de geplande vergunning voor de eerste ‘ gigastal’ van Nederland in het Limburgse Grubbenvorst. Het extreem grote veebedrijf voor 1.1 miljoen kippen en 35.000 varkens wordt meer dan 10 keer groter dan de grens waarboven van een megastal gesproken wordt. Hierom kan het de eerste ‘ gigastal’  worden genoemd.

Staatssecretaris Bleker noemde een dergelijke stal voor meer dan 1 miljoen kippen afgelopen november nog een exces, maar onderneemt nu niets tegen de bouw.

Het dierenleed dreigt ook giga te worden, met varkens en kippen in etages opgestapeld. Een deel van de kippen wordt in dieronterende krappe kooien gehouden. De andere kippen worden in een nieuw stalsysteem op extreem industriële wijze vetgemest: de plofkippen worden vetgemest op lopende banden die in directe verbinding staan met een slachterij, zodat deze op de slachtleeftijd van de kuikens alleen nog maar afgedraaid hoeven te worden.

gigastal

Het plan is Grubbenvorst is 11.5 keer groter dan de grens voor een megastal (respectievelijk 3450 NGE versus 300 NGE).

Wakker Dier is verontwaardigd dat de Provincie een vergunning wil verlenen en zeker ook dat Staatssecretaris Bleker hier geen stokje voor steekt. Afgelopen november zei Bleker hier nog over in de dialoog megastallen: “Excessen, zoals een bedrijf met een miljoen kippen of meer, passen niet bij Nederland. Gelukkig hebben we die excessen ook niet. Maar als zich een ontwikkeling voordoet waarbij die excessen zich aankondigen, wil ik een wettelijke mogelijkheid hebben om dat een halt toe te roepen.”

De provincie Limburg heeft in een ontwerpbesluit aangegeven de vergunning voor het gigabedrijf te willen verlenen. Vandaag is de laatste dag dat nog bezwaar (‘zienswijze’) kan worden gemaakt. De Provincie moet nu komende maanden beslissen of ze de vergunning definitief wil verstrekken, waarna er beroep kan (en zal) worden aangetekend.
Het vee-industriecomplex is extreem intensief. Kippen en varkens worden in etages opeengestapeld, de kuikens worden zelfs op lopende banden vetgemest. De vleeskuikenmoederdieren worden in kooien gehouden, terwijl in gangbare vleeskippenhouderijen de zgn. grondhuisvesting (vergelijkbaar met een scharrelstal) normaal is.
Juist op het moment dat de legbatterij voor legkippen verboden wordt vanwege dierenwelzijn, is het onbegrijpelijk dat dit industriebedrijf juist investeert in dergelijke zeer ongebruikelijke kooien en dus verder dierenleed. In de kooien is de scharrelruimte een wassen neus, zijn de legnesten onvoldoende en kan het voor het welzijn noodzakelijke stofbaden alleen gestoord plaatsvinden. De vleeskippen worden nog dichter dan gangbaar opeen gepropt, door middel van het ‘vroegtijdig uitladen’.
De zeugen worden gehouden in ligboxen met centraal afsluitbare uitloop, een zeer fraudegevoelig groepshuisvestingssysteem. Ook voor het overige wijkt het varkensdeel amper af van de wettelijk verplichte minimumnorm voor nieuwbouw in de vee-industrie.
De gigastal dwarsboomt ook de door vrijwel iedereen noodzakelijk geachte omslag naar een diervriendelijkere en duurzamere landbouw. Zowel door de Commissie Van Doorn als in de Dialoog Megastallen werd onomwonden geconcludeerd dat grootschalige industriële onduurzame veehouderij geen toekomst heeft in Nederland. Het is maatschappelijk niet geaccepteerd en evengoed economisch niet rendabel met het oog op de toekomst. Landbouworganisaties onderschrijven deze visie.
De aangevraagde gigastal past in het geheel niet in de breed gewenste ontwikkeling. Gezien de urgentie van de omslag op het gebied van dierenwelzijn, milieu en landbouwbelang, is de geplande gigastal ook een klap in het gezicht van het deel van de veehouders die wel een omslag willen maken. Alle energie moet juist gestoken worden in verduurzaming, in plaats van verdere industrialisering en verwijdering van de maatschappij. Een nieuwe schandpaal voor de veesector past daar niet in.

Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.