Deze week zijn er via het omstreden ecoduct Hulshorst een groep van zo’n zes edelherten overgestoken. De dieren zijn de Hierdense Poort ingelopen op zoek naar voedsel.

Edelhert
Foto: hvhe1 via Compfight cc

Het was de eerste keer, sinds de openstelling drie weken geleden, dat edelherten op grotere afstand van het viaduct zijn gezien. Bij het ecoduct heeft de provincie camera’s laten ophangen om te monitoren hoeveel dieren gebruikmaken van de passage.

Ongeveer drie dagen na de openstelling werd het ecoduct al gevonden door een groep van ongeveer dertien edelherten. De groep dieren stak elke avond het ecoduct over maar keerde ook iedere ochtend weer terug naar de plek waar ze vandaan komen, de Leuvenumse bossen. Tot halverwege afgelopen week bleef deze groep in de buurt van het ecoduct, voor zo ver kon worden waargenomen. Vorige week donderdag werden ze dus voor het eerst op grotere afstand gesignaleerd.

Sinds half maart zijn ook de ecoducten Hulshorst (A28 bij Hierden) en Jac. P. Thijsse (A12 bij Wolfheze) opengesteld voor edelherten. Deze laatste is echter nog niet door de dieren in gebruik genomen. Wel is tot tweemaal toe een groep herten in de buurt van het ecoduct gezien.

Andere dieren als reeën, vossen, dassen en marters maken wel al gebruik van het ecoduct.

De opening van ecoduct Hulshorst werd vertraagd, omdat er veel maatschappelijke commotie ontstond over een afspraak van de Provincie Gelderland met agrariërs ten noorden van het ecoduct. Die afspraak hield in dat slechts een beperkt aantal edelherten de tocht van de voedselarme Veluwe naar de voedselrijke Hierdense gronden zou mogen overleven; dit in verband met angst van de agrariërs voor schade aan hun landbouwgewassen.

Zie hier een uitgebreide uiteenzetting van de standpunten met betrekking tot het ecoduct Hulshorst.

Bron: Veluweland ©PiepVandaag.nl