Vorige week vrijdag, 2 november, heeft het WFFT van Edwin Wiek bezoek gehad van een Thaise parlementaire delegatie (Committee for Law, Justice and Human Rights). Dit op verzoek van de foundation zelf om de leden van het committee hun werk, faciliteiten en doelen uit eerste hand te laten zien. PiepVandaag was hierbij aanwezig en doet exclusief verslag.

Aankomst delegatie bij WFFT
Aankomst delegatie bij WFFT

De meeting van vorige week is een belangrijke strategische zet in de juridische strijd met het DNP (Department of National Parks) waar Edwin Wiek en zijn vrouw Noi nog steeds in zijn verwikkeld. Daarnaast ondervindt het centrum imagoproblemen als gevolg van de lastercampagne die door de General-Director van het DNP tegen hen is opgezet.

Vrijdag had het WFFT een prachtige kans om aan alle leden van het parlement de waarheid te laten zien in een twee uur durend bezoek aan het centrum. Edwin heeft een indrukwekkende presentatie gegeven, gevolgd door een officiële meeting met onder andere de volgende departementen en officials:

  • De president en vice-president van het parlementaire committee voor Law, Justice and Human Rights;
  • Leden van Democrat Party, Pheuthai party;
  • Het juridische advies orgaan van het Parlement;
  • De districts- en provinciale politie chef;
  • De locale burgemeester;
  • Het DNP arrestatieteam (dat verantwoordelijk was voor de inval op het WFFT en inbeslagname van ruim 100 wilde dieren eerder dit jaar).

Daarnaast werden Edwin en zijn vrouw ondersteund door verschillende symphatisanten van het WFFT uit Bangkok en hun eigen comité-leden uit het WFFT adviesorgaan.

De verschillende ooggetuigenverslagen van de dag van de inval en de video’s die werden vertoond zorgden opnieuw voor veel emotie bij de staf en supporters van het WFFT. Ook sommige van de aanwezige officials waren zichtbaar aangedaan door het gebruikte geweld tegen de dieren.

Edwin Wiek
Edwin spreekt de aanwezigen toe in een confronterende en bevlogen presentatie

Na afloop van de presentatie kwamen er veel vragen vanuit de parlementsleden, gevolgd door een grondige ondervraging richting de aanwezige DNP-leden. Zo werd het DNP geconfronteerd met het gebrek aan bewijs tegen de beschuldigen die geuit zijn aan het adres van het WFFT. Ze hadden het WFFT beschuldigd van het kopen, verkopen en mishandelen van wilde dieren. Op de vraag welke bewijsstukken zij konden overleggen om dit te onderbouwen, kwam het antwoord dat zij die niet hadden en werd alleen een vermeend telefoontje aangedragen als reden om de inval te organiseren. Daarnaast werden zij geconfronteerd met het gebrek aan medische faciliteiten in hun eigen opvangcentra, hetgeen bij het WFFT wel op orde is. Ook kon het DNP niet aantonen dat zij goede zorg dragen voor de in beslag genomen dieren. Tevens konden zij niet laten zien hoe die dieren nu worden gehouden en verzorgd.

Er zijn vraagtekens gezet bij de manier waarop het DNP heeft gehandeld rondom de inval op het WFFT. Zo was er geen officieel huiszoekingsbevel en is het WFFT tot op de dag van vandaag niet in de mogelijkheid gesteld om hun dieren te bezoeken. Het DNP kon geen uitleg of antwoorden verzorgen.

De meeting werd afgesloten met enkele positieve statements en conclusies van vijf van de aanwezige parlementsleden aan het adres van het WFFT. Hierin uitten ze de hoop dat het DNP en het WFFT in de toekomst in staat zijn om op een goede basis met elkaar samen te werken en te communiceren in het voordeel van de conservatie en het welzijn van wilde dieren. Daarnaast maakten ze duidelijk dat de wet gebruikt zou moeten worden om de maatschappij positief te ondersteunen in plaats van als een middel om wraak te nemen op vermeende tegenstanders. De vice-president benadrukte tevens dat hij het machtsmisbruik en het onrechtvaardig handelen van het DNP verwerpt, met als uitsmijter dat dit op korte termijn geen issue meer zal zijn daar hij verwacht dat het DNP zal worden opgeheven. Dit als gevolg van verschillende verwerpelijke zaken en incidenten die onder leiding van de inmiddels gepensioneerde directeur-generaal en andere hooggeplaatste officials de afgelopen jaren zijn gepleegd.

Ook benadrukte hij dat de invallen op het WFFT een serieuze reputatieschade zijn voor Thailand, zeker met het oog op de aankomende CITES conferentie in Bangkok, maart 2013.

Er werden veel vraagtekens gezet bij de ware redenen achter de invallen op het WFFT, zeker omdat een parlementslid van de democratische partij meer dan honderd namen kan overleggen van mensen die zich in deze provincie schuldig maken aan de handel in wilde dieren en andere misdaden met betrekking tot natuur en milieu. Een lijst van namen waarvan hij gelooft dat het DNP nooit naar zou handelen zoals zij dat hebben gedaan richting het WFFT.  Hij benadrukte dan ook dat de invallen op het WFFT verloren tijd, mankracht en geld zijn geweest. Iets dat zij beter hadden kunnen aanwenden om de ware criminelen aan te pakken.

De vele beschuldigingen zonder enkel hard bewijsmateriaal om het handelen van het DNP te rechtvaardigen was voor de aanwezigen aanleiding om deze zaak zo snel mogelijk over te dragen om te laten onderzoeken.

Afsluitend heeft het committee aan Edwin gevraagd om in samenwerking met de THaiAGA en de ENP een voorstel uit te werken voor een amendement op de bestaande wet-en regelgeving. Dit met als doel om in de toekomst de bescherming van wilde dieren en organisaties die hen proberen te helpen te kunnen waarborgen en zeker te stellen dat invallen zoals op het WFFT nooit meer kunnen gebeuren.

Delegatie WFFT
De volledige delegatie aanwezig op het WFFT

Tot slot is het DNP verzocht om nieuw bewijsmateriaal aan te leveren, bestaande uit foto’s en documenten, om aan te tonen hoe de in beslag genomen dieren op dit moment worden gehuisvest. Videoclips en aanvullend bewijsmateriaal zullen op de volgende meeting worden overhandigd aan het committee.  Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze volgende meeting gehouden op één van de vijf opvangcentra van de overheid, alwaar het WFFT eindelijk in de gelegenheid wordt gesteld om de in beslag genomen dieren te mogen zien.

“Eindelijk gerechtigheid” , zei Edwin in een eerste reactie aan PiepVandaag. “Tot op heden was er absoluut geen transparantie rondom deze inval en tastten wij in het duister over het lot van de dieren die tijdens de inval in beslag zijn genomen. De inval toentertijd was zeer goed georganiseerd en zij hebben ons compleet overvallen. Sommige leden van het DNP introduceerden zich tijdens de inval als leden van het CITES (een ‘onafhankelijk’ international orgaan dat de handel in wilde dieren reguleert. NB: het CITES-kantoor wordt gerund door het land waar ze met hun kantoor zijn gevestigd. In dit geval dus Thailand en frappant genoeg huist CITES bij het DNP nota bene). De afgelopen maanden zijn wij in een ongelijke juridische strijd en bizar politiek steekspel terechtgekomen waarbij het voormalig hoofd van het DNP niets heeft nagelaten om het WFFT in een kwaad daglicht te stellen.  Gelukkig beschikten wij over belastend videomateriaal dat de leugens die via de media door deze man zijn verspreid tegenspreekt. De aanwezigen vandaag hebben zonder ons medeweten hun eigen onderzoek gedaan onder andere door zonder het te melden ons centrum te bezoeken en met eigen ogen te kunnen zien wat wij hier doen. Mede dankzij de positieve feedback heeft het de officials doen besluiten om op ons aanbod in te gaan en met ons te komen praten. Vandaag was het voor het WFFT een moment om te schitteren. Dit is de PR waar wij op hoopten. Dit moet ervoor gaan zorgen dat wij groter en sterker worden, met als doel dat het WFFT onaantastbaar wordt voor politieke spelletjes in de toekomst. Hier zien zij met eigen ogen dat gewone mensen uitzonderlijke dingen doen. Het committee is 100% overtuigd van mijn zaak en beamen dat de wet op verkeerde wijze is toegepast.  Het DNP had de wet nooit mogen gebruiken om een persoonlijke vete uit te vechten. De wet is ervoor bedoeld om goede initiatieven in de maatschappij en samenleving te beschermen en de dierenhandelaren aan te pakken.”

Edwin is voorzichtig positief. Deze meeting is een stap in de goede richting. Het zal misschien niet direct invloed hebben op de al lopende rechtszaak, maar wel op de verbetering van de toekomstige samenwerking tussen het WFFT en de overheid. De aankomende vijf maanden gaat Edwin zich storten op de voorbereidingen van de rechtszaak die in april dient.  Hij voelt zich gesterkt door de uitspraken van afgelopen vrijdag en zal in de rechtszaal niet schromen om de steun die is uitgesproken in te zetten om zijn verweer kracht bij te zetten.

“Nu komt het erop aan dat wij alle misstanden, feiten en video’s  rondom de inval perfect voorbereiden en gaan presenteren. We hebben de juiste mensen achter ons staan en we ontvangen zelfs steun vanuit koninklijke huize. Er is weer wat hoop op een goede afloop.”

PiepVandaag zal de komende maanden deze zaak op de voet blijven volgen en uitgebreid verslag doen van ontwikkelingen. Praktijken in landen zoals Thailand, waar wetten niet op correcte wijze worden toegepast en mensen als Edwin, zijn medewerkers en vrijwilligers niet worden beschermd door de regering, zijn verkeerd en onaanvaardbaar. Het WFFT was een makkelijk doelwit, maar de echte slachtoffers van deze hele situatie zijn de vele anonieme dieren die met grof geweld uit hun vertrouwde omgeving zijn weggenomen en nu al maanden hun lot afwachten in ongeschikte verblijven. De goede zorg, liefde en aandacht die zij bij Edwin op het WFFT kregen, hebben zij moeten inruilen voor een onzekere toekomst onder de vleugels van het corrupte DNP.  Edwin:

“Dieren met namen, gevoelens en een verleden zijn nu nummers in een rechtszaak geworden.”

Voor een volledig overzicht en updates bezoek het blog op de site van het WFFT.

Steun Edwin Wiek in zijn juridische strijd vooral ook door de petitie te tekenen.

©PiepVandaag.nl