De Dierencoalitie, de samenwerkende dierenbeschermingsorganisaties Nederland, wil dat er een staatssecretaris Dierenwelzijn en Natuur aangesteld wordt. Dat laten zij per brief weten aan informateurs Henk Kamp en Wouter Bos.

Tweede Kamer
Tweede Kamer | Foto: Wikimedia Commons

Dierenwelzijn en natuur valt nu onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Een staatssecretaris – die primair opkomt voor de landbouwsector en visserij, is dus ook verantwoordelijk voor dierenwelzijn en natuur.

Gevolg is dat de belangen van de agrarische sector boven die van dierenwelzijn en natuur zijn gesteld. Dit werd de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk bij bijvoorbeeld de totstandkoming van de Wet Dieren, het gebrek aan regeringssteun voor het nertsenfokverbod, de afbraak van de Ecologische Hoofdstructuur, de onvolkomen instelling van zeereservaten in de Noordzee en de ontwikkeling van de Wet Natuur.

‘Om een meer diervriendelijke, duurzame koers te varen, zijn institutionele hervormingen daarom dringend nodig. De Dierencoalitie pleit in dit verband voor de instelling van een staatssecretaris voor Dierenwelzijn en Natuur. Wij zijn ervan overtuigd dat een bewindspersoon die speciaal belast is met de zorg voor dierenwelzijn en natuur – en met verve aan die rol invulling geeft – een belangrijke stap is om beleid te bevorderen dat de totstandkoming van een duurzamere samenleving stimuleert.’  Aldus Dirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Dierencoalitie

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van ruim twintig dierenbeschermingsorganisaties In Nederland.

Bron: Dierencoalitie

©PiepVandaag.nl