Dierenbescherming Amsterdam heeft regelmatig te maken met huisdieren die tussen wal en schip dreigen te raken, omdat een eigenaar tijdelijk niet langer voor een dier wil, kan of mag zorgen. Deze dieren kunnen niet altijd in asielen of pensions terecht. In veel gevallen is de asielomgeving (ook voor een kortere periode) af te raden. Een asielomgeving kan zeer stressvol zijn en in sommige gevallen gedragsproblemen versterken of veroorzaken. Daarom is het goed om dieren tijdelijk in een daartoe geselecteerd pleeggezin op te vangen, alvorens te herplaatsen op een nieuw goed adres of terug te geven aan de eigenaar na bijvoorbeeld opname in ziekenhuis of inrichting.

Storm
Storm | Foto: Jitske Willemsen

Dieren die voor een pleeggezin in aanmerking komen vloeien in de meeste gevallen voort uit een melding op het afdelingskantoor van de Dierenbescherming en zijn afkomstig uit de volgende situaties:

– behandeling van een melding over mishandeling en/of verwaarlozing;
– contacten met eigenaren die sociaal-maatschappelijk zwak staan en/of psychiatrische en/of financiële problemen hebben.

Om deze dieren op te vangen selecteert Dierenbescherming Amsterdam pleeggezinnen die voor deze dieren kunnen zorgen. Pleeggezinnen zorgen dus tijdelijk voor een dier, dat daarna door Dierenbescherming Amsterdam wordt herplaatst naar een nieuw vast adres of terug gaat naar de eigenaar. In de meeste gevallen is een pleegdier een hond of een kat, maar het kan ook gaan om een konijn of een vogel.

Dierenbescherming Amsterdam is op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Bent u geïnteresseerd in dit nuttige werk en wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van deze dieren, neem dan contact op met het kantoor van Dierenbescherming Amsterdam. De coördinator pleeggezinnen maakt dan een afspraak met u voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek wordt middels een checklist gekeken wat voor pleeggezin (alleenstaanden kunnen ook prima als pleegezin functioneren) u bent en wat u een pleegdier kunt bieden. Zo wordt er onder andere gekeken naar de gezinssamenstelling, de ruimte, ervaring die u heeft met een bepaald soort dier en de beschikbare tijd die u aan een dier kunt besteden. Indien u geselecteerd wordt als pleeggezin, dan tekent u een contract waarin de voorwaarden en afspraken zijn opgenomen. Alle voorkomende kosten die u maakt tijdens het opvangen van het dieren worden vergoed. Denk hierbij aan voer, dierenartskosten en de hondenschool.

Voor vragen of aanmelden als pleeggezin:

Telefoon: 020 – 470 5000
E-mail: kantoor@dierenbescherming.nu

Bron: Dierenbescherming Amsterdam ©PiepVandaag.nl