De discussie omtrent jacht op de damherten van de Amsterdamse Waterleidingduinen is niet nieuw. Reeds in december 2011 werd een afschotontheffing voor de damherten aangekondigd. Dergelijke ontheffing is op zijn zachtst gezegd controversieel. Damherten staan op zowel de Nederlandse als de internationale lijst voor bedreigde diersoorten geclassificeerd als ‘gevoelig’. De Amsterdamse Waterleidingduinen is ook nog eens een uniek en populair natuurgebied, waar jacht geen plaats dient te hebben. Daarnaast zijn alle argumenten die de Gemeente Amsterdam te berde brengt om over te gaan tot afschot eenvoudig te pareren

Herten
Foto: Jan de Graaf / Foter / CC BY

Een hoofdargument zou zijn dat de damherten te weinig voedsel zouden hebben.

“Absoluut onjuist”, aldus Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren, “neemt u het niet van mij aan maar van de ecologen uit de AWD (in dienst van de gemeente) zelf. In de brief kunt u lezen dat er geen sprake is van (kwalitatief of kwantitatief) voedseltekort.”

Het heeft er alle schijn van dat er vooraleerst geluisterd is naar financiële en jagersbelangen.  Ter illustratie, het voornemen is om 1.400 damherten te schieten van de naar schatting 2.000 dieren. 1.400 damherten zijn op de jagersmarkt maar liefst €700.000,- waard.

De beslissing om de jacht op de damherten toe te staan is nu in de finale fase beland. De Gemeente Amsterdam zal 11 september aanstaande het laatste woord hebben.

Aangezien de verkeerde belangen de overhand lijken te hebben en alle redenen tot afschot die geboden worden door de Gemeente Amsterdam gebaseerd zijn op misvattingen en onwaarheden, luiden dierenbeschermers de noodklok en slaan de handen ineen.

De Faunabescherming, de Partij voor de Dieren Amsterdam, de Dierenbescherming Amsterdam en PiepVandaag.nl doen er alles aan om de Gemeente Amsterdam te doen inzien dat afschot niet de oplossing is.

De Faunabescherming verklaart:

“Het college stelt voor om twee derde van de damherten te laten doodschieten met als argument dat dat goed zou zijn voor hun welzijn en gezondheid. De Faunabescherming wijst erop dat het welzijn en de gezondheid van de damherten het meest is gebaat bij het met rust laten van deze dieren.”

“Bovendien blijft alleen op die manier de recreatieve waarde van dit unieke duingebied in stand. Als wordt overgegaan tot afschot, zullen de dieren schuw worden en niet meer zichtbaar zijn voor het publiek.”

Vanavond organiseert Dierenbescherrming Amsterdam op het stadhuis een voorlichtingsavond voor de gemeenteraadsleden. Hier zullen de standpunten met betrekking tot reactief beheer uiteengezet worden en zullen deskundigen aangeven waarom afschot en herplaatsen onnodig en slecht zijn voor de damhertenpopulatie en het gebied. Dierenbescherming Amsterdam verwacht van de raadsleden dat zij zich goed laten informeren alvorens zij op 11 september gaan stemmen.

Zowel de Faunabescherming als PiepVandaag.nl zijn een petitie gestart, waarbij de handtekeningen zullen worden samengevoegd en als één pakket zal worden overhandigd.

Petitie PiepVandaag.nl

Petitie Faunabescherming

En afgelopen zondag nog voerde de Partij voor de Dieren Amsterdam actie tegen het afschot door de Dam te laten veranderen in een Damhertenkerkhof.

Damhertenkerkhof
Damhertenkerkhof

©PiepVandaag.nl