Western Tanager
Western Tanager - foto: iStock Photo

Vogels en vlinders kunnen zich niet goed aanpassen aan het veranderende klimaat. De opschuivende klimaatzones verschuiven sneller dan de dieren zich kunnen aanpassen. Dat blijkt uit een grote Europese studie in zeven landen, die deze week gepubliceerd is in Nature Climate Change.   

De klimaatzones verschuiven langzaam richting het noorden, terwijl vogels en vlinders achterlopen op deze verschuiving. Hierdoor wordt het leefgebied van de dieren kleiner en dalen de soorten in aantallen. “Het klimaat dat we twintig jaar terug in Maastricht hadden, zit nu ten noorden van Zwolle”, aldus Chris van Swaaij van de Vlinderstichting.

Juiste gegevens over het effect van deze klimaatverschuiving ontbreken vaak, maar voor vogels en vlinders zijn deze gegevens wel beschikbaar. De aantallen vogels en vlinders aan de zuidkant van hun biotopen dalen, omdat het daar te warm wordt. Maar ze verschuiven niet snel genoeg naar het noorden, waardoor de er momenteel meer dieren sterven dan dat er bijkomen. “Onze resultaten zijn de eerste bewijzen dat hele diergroepen een dergelijke ‘klimaatschuld’ opbouwen in Europa”, aldus Van Swaaij.

Vlinders lopen inmiddels 135 kilometer achter en vogels maar liefst ruim 200 kilometer. Het leefgebied krimpt voor vlinders die van kou houden en waarvoor Nederland de zuidgrens is. “Vogels passen zich minder snel aan dan vlinders, doordat ze langer leven en vaak naar dezelfde broedplek terugkeren.” Daarnaast wordt het probleem nog eens versterkt door het kabinet. Door een streep te zetten door de Ecologische Hoofd Structuur, zijn er minder verbindingszones tussen natuurgebieden waardoor dieren moeilijker kunnen verschuiven.

Bron: BN De Stem