Het hield ons even bezig, is de wolf uit Luttelgeest nou echt of niet?

Het DNA-onderzoek uitgevoerd door Naturalis heeft uitsluitsel gegeven. Het doodgereden dier is 100% zeker een wolf. Naar aanleiding van de eerdere autopsie, was Naturalis al zo goed als zeker dat het een wolf betrof (98%). Het is nu onomstotelijk vast komen te staan.

Europese wolf
Foto: Tambako the Jaguar via Compfight cc

“Op basis van die analyse heeft het laboratorium van Naturalis vastgesteld dat het inderdaad om een wolf gaat.”

Ook het onderzoeksinstituut Alterra (verbonden aan de Wageningse Universiteit) heeft DNA-onderzoek uitgevoerd en kwam tot dezelfde conclusie.

Er is twijfel over de herkomst van de wolf en Faunabeheer Flevoland gaat er van uit dat het dode dier ergens anders is aangereden en als grap in Luttelgeest is neergelegd. Om meer te kunnen zeggen hierover is er via Alterra tevens materiaal naar het Duitse Senckenberg Instituut gestuurd.

In Duitsland leven in totaal ongeveer 20 roedels wolven. Onderzoek zal uitwijzen of de gevonden wolf uit Luttelgeest bij één van deze roedels hoorde. Naturalis werkt op haar beurt samen met het ISPRA (Italië), die het DNA beheert van Midden- en Oost-Europese populaties. Hopelijk wordt zo duidelijker waar het dier vandaan komt.

Want de vraag die ons rest is natuurlijk leefde deze wolf hier in Nederland, was zij verdwaald, aan het zwerven of is het allemaal een ‘grap’?

Naturalis wacht op de resultaten en zal dan via een persconferentie de bevindingen bekend maken.

Bron: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl Leonie Wielink