De moederloze veestapel, zo heet het rapport dat het Louis Bolk Instituut vorige week in opdracht van Wakker Dier uitbracht. Wanneer kinderen zonder moeder opgroeien, vinden we dat vreemd of zielig. Om onder normale omstandigheden een kind uit te besteden bij een pleegmoeder is ook onaanvaardbaar zijn.

Kuikens - veestapel
©Moosicorn

Hoe anders is dat bij onze dieren. De vee industrie vindt het hebben van een moeder niet belangrijk. Kuikens worden in deze intensieve veehouderij volautomatisch uitgebroed zonder ooit hun moeder te zien. Ook kalveren worden vrijwel direct na de geboorte van hun moeder weggenomen. Biggen krijgen tot 3 of 4 weken de kans om bij hun moeder te drinken, waarna zij gespeend worden. Ook gebeurt het vaak dat een moedervarken (zeug) meer biggen werpt dan zij kan zogen. Het overschot aan biggen wordt dan uitbesteed aan een pleegzeug. Deze moederloze opfok veroorzaakt angst, stress en tal van andere welzijns- en gezondheidsproblemen bij de jonge dieren. Op latere leeftijd komt dit tot uiting in agressief en ander afwijkend gedrag. Zo is er een grotere kans op kannibalisme en verenpikken bij volwassen legkippen en wordt bij varkens afwijkend gedrag als staartbijten gezien.

De onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben geconcludeerd dat deze gangbare moederloze opfok in de veesector bij kippen en rundvee, en het vroeg spenen van biggen van de zeug, strijdig zijn met de welzijnscriteria van de AMvB ‘Scheiden van Dieren’.

Wakker Dier wil dan ook dat Staatssecretaris Bleker bij de herziening van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren meer aandacht gaat besteden aan het vastleggen van een kader voor de verbetering van de moederzorg.

Wakker Dier geeft een voorzet voor een aantal maatregelen.

©PiepVandaag Gijsbert van Gils