Krantenkoppen dat de eerste wilde wasbeer vanuit Duitsland ons land is binnengetrokken, brengen bij mij gemengde gevoelens teweeg. Stichting ARK probeert negatieve sentimenten tot bedaren te brengen door te roepen dat we daar helemaal niet zo bang voor hoeven te zijn, de wasbeer zal zich naadloos voegen in ons ecosysteem. Heel fijn maar in verschillende versie van de nieuwe Natuurbeschermingswet van Bleker las ik passages die me op z’n minst ongerust maken. Als de minister een soort eenmaal heeft aangemerkt als economisch schadelijk, of als een ander belang geschaad wordt, worden mensen en middelen aangewezen om het tij te keren. De Provincies krijgen dan de plicht om invasieve exoten te verwijderen.

wasbeer
Wasbeer | Foto: Wikimedia Commons

Overigens is ook het Europese Biodiversiteitsverdrag hier heel duidelijk in, de lidstaten hebben de heilige plicht de eigen biodiversiteit te beschermen boven de eventuele soorten die zich nieuw zouden kunnen vestigen. Maar hoe doen we dat dan want in Duitsland hebben we geleerd dat afschieten niet helpt. Ik krijg visioenen van een proletarisch alternatief op die oh zo elitaire vossenjacht? Met z’n allen ’s nacht van zaterdag op zondag in opdracht van de minister met de kids een uurtje of wat met een knuppeltje het bos in om een Davy-Crocket-muts te scoren? Pas wel op dat je het bont niet te veel beschadigt!

Ach, meneer Van Gennep,  hou nou toch op. Die dieren komen zelfstandig ons land binnen vanuit Duitsland en dat hou je toch niet tegen. Nou, op korte termijn (10-20 jaar) valt dat in ieder geval nog te bezien want alle dieren die wij tot dusverre uit ‘het wild’ binnen kregen (inclusief een aantal dieren uit de Belgische Ardennen) zijn overduidelijk uitgezette of ontsnapte ex-huisdieren: Zeer gefocussed op hun verzorgers en vrijwel volledig dag actief. Meneer Van Gennep zou dus liever regelgeving willen die er voor zorgt dat de wasbeer niet meer als huisdier gehouden mag worden en dan zal het aantal dieren in ‘het wild’ vanzelf afnemen. Het feit dat we die regelgeving nu al 20 jaar in concept klaar hebben maar steeds maar niet tot implementatie overgaan maakt me wat mismoedig. Meneer van Gennep zou liever voorkomen dan eindeloos te blussen.

Ach, meneer Van Gennep, die aantasting van het welzijn van die dieren gaat heus zo’n vaart niet lopen. Jaja, wat moet ik dan met een onderzoeksrapport dat in opdracht van het ministerie van EL&I werd opgesteld en wat de overheid adviseert deze dieren met vangkisten weg te vangen (en dan op een speciaal daarvoor ingerichte plek af te schieten) om ze uit ons ecosysteem te weren. Of met het bericht dat het afgelopen jaar 67.000 wasberen (en nog veel meer wasbeerhonden) in Duitsland preventief vermoord werden, of met het lot wat jaarlijks zo’n 150.000 muskusratten (ook een exoot) ondergaan als ze de verdrinkingsdood sterven. En wat te denken van Spanje waar de wasbeer zich in een aantal parken en natuurgebieden (ontsnapte ex-huisdieren) gevestigd heeft en waar men nu niet eens meer mag wegvangen en de dieren in leven laten.

Meneer Van Gennep maakt zich dus wel zorgen, niet zozeer over de wasbeer zelf maar wel over zijn of haar lot want de jagers zullen het vast niet erg vinden er een ‘beheerstaak’ bij te krijgen. Of de wasbeer net zo blij moet zijn met deze ontwikkeling durf ik te betwijfelen.

©PiepVandaag.nl David van Gennep, directeur Stichting AAP