In een brief aan de Tweede Kamer meldde staatssecretaris Wilma Mansveld eerder deze maand dat ze geen mogelijkheid ziet om op korte termijn het gebruik van neonicotinoïden in bestrijdingsmiddelen en biociden door particulieren te verbieden. De staatssecretaris heeft het CTGB gevraagd om de risico’s van deze middelen voor particulier gebruik opnieuw te onderzoeken. 

Gif tuincentrum - CTGB

De middelen waar het om gaat zijn door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) toegelaten op de markt. Er is geen Europese uitvoeringsverordening waarvan zij voor een verbod gebruik kan maken, in tegenstelling tot het gebruik van neonicotinoïden als gewasbeschermingsmiddel.

De Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden kent wel de mogelijkheid dat het CTGB deze middelen opnieuw beoordeelt, op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Om deze reden heeft staatssecretaris Mansveld het CTGB gevraagd om de risico’s van biociden met neonicotinoïden voor particulier gebruik opnieuw te onderzoeken. Een herbeoordeling door het CTGB zou hiervan een gevolg kunnen zijn. Hierbij zouden de toelatingen van de desbetreffende producten voor gebruik door particulieren kunnen worden ingetrokken.

Als de herbeoordeling door het CTGB een andere uitkomst kent, zal Mansveld juridisch advies inwinnen om te kijken of er andere manieren zijn om tot een verbod over te kunnen gaan. Ook zal er dan gekeken worden naar de mogelijkheid de verkoop van bestrijdingsmiddelen en biociden aan particulieren alleen van achter de toonbank toe te staan.

Bron: Zembla.nl ©PiepVandaag.nl Jaimy Visser