Ook in Nederland hebben criminelen hun werkgebied uitgebreid naar de illegale dierenhandel. De opbrengsten zijn hoog en de kans om gepakt te worden is laag. De opsporingsdiensten maken zich inmiddels ernstig zorgen over deze toenemende handel in beschermde diersoorten.

Ivoor
©Thomas Mokayo

Waarschijnlijk speelt Nederland zelfs een grote rol in de illegale handel. Sterker nog: in ons land worden op Duitsland na de meeste illegale dieren en dierproducten in beslag genomen. Daarbij staat Nederland in de top 5 van landen die beschermde diersoorten importeren.

Europol ziet dat er op steeds creatievere manier gesmokkeld wordt. Vooral naar ivoor, hoorn en tijgerproducten is veel vraag. Ook in Nederland neemt, volgens de Voedsel en Warenautoriteit, de vraag naar met name hoorns toe.

Inmiddels heeft de handel in beschermde diersoorten prioriteit bij justitie. Zo zijn er verbanden te leggen tussen de illegale dierenhandel en andere vormen van internationale criminaliteit. Dat blijkt al uit het feit dat half november de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  in samenwerking met de recherche milieuteams van de politie in Noord-Holland vier mannen heeft aangehouden die ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie, die zich bezig houdt met onder andere wereldwijde illegale dierenhandel.

Daan van Uhm, criminoloog aan de Universiteit Utrecht, onderzoekt de illegale markt voor beschermde dieren binnen Europa. Hij zegt de zorgen van de opsporingsdiensten te herkennen. “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat criminele organisaties tegenwoordig actief zijn in de illegale wildlifehandel. Daarnaast worden handelsroutes voor bijvoorbeeld drugs- en mensenhandel ook gebruikt voor de illegale dierenhandel”, aldus Van Uhm.

Om hoeveel dieren het uiteindelijk gaat is lastig vast te stellen. In het verdrag Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) zijn de regels met betrekking tot de handel in (beschermde) diersoorten internationaal vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt over de wetgeving, maar ook over de naleving en de controle daarop. Zo moeten bijvoorbeeld beschermde diersoorten die internationaal verhandeld worden, begeleid worden door documenten waaruit de legale herkomst van de dieren blijkt. Dit om te voorkomen dat deze dieren op illegale wijze verhandeld worden. Met deze officiële papieren voor dieren wordt echter vaak gerommeld. Zo blijkt naar schatting een kwart van de Europese handel in beschermde diersoorten illegaal te zijn.

Bron: NOS ©PiepVandaag.nl