Op de site Climatehotmap.org biedt de Union of Concerned Scientists (UCS) een interactieve manier om kennis te nemen van de gevolgen en effecten klimaatverandering.

Climate Hot Map

De Climate Hot Map geeft je de mogelijkheid die plekken ter wereld te bezoeken (‘hot spots’) waar wetenschappers invloeden en gevolgen van klimaatverandering hebben vastgesteld door middel van onderzoek. Ook wordt er aandacht geschonken aan de risico’s van verdere opwarming voor dat specifieke gebied, gerelateerd aan de onderzoeken.

Doel

Het doel van de Climate Hot Map is mensen bewust maken van het feit dat we middenin het proces van opwarming van de aarde en de daaruit volgende effecten zitten en dat onze fysieke en biologische wereld beïnvloed wordt hierdoor. Ten tweede probeert het project mensen duidelijk te maken dat klimaatverandering een probleem is met consequenties voor alles en iedereen ter wereld. Tenslotte hopen de initiatiefnemers dat bezoekers van de site actie zullen ondernemen hun eigen steentje bij te dragen, wanneer ze zien dat gebieden die zij kennen onherroepelijk worden aangetast door de gevolgen van klimaatverandering.

Het grootste deel van het aantal hot spots is te vinden in Amerika, omdat daar nu eenmaal de meeste onderzoeken naar effecten van klimaatverandering zijn gedaan, maar in Europa zijn er ook de nodige te vinden en zelfs in Nederland. Zie hier bijvoorbeeld meer informatie over de De Bilt, naar aanleiding van de hittegolf van 2003.

Mocht je meer willen weten over de gevolgen van klimaatverandering vastgesteld door de wetenschap op specifieke locaties en in het algemeen, dan is deze site zeker het bezoeken en doorkijken waard.

©PiepVandaag.nl