De tweede kamer in Colombia heeft ingestemd met een wetsvoorstel tegen dieren in circussen. Het wetsvoorstel werd in 2011 ingediend.

CircusAnimal Defenders International (ADI) begon in 2007 een campagne om circussen met dieren te verbieden, aanleiding waren de bevindingen naar aanleiding van een door hen uitgevoerd undercover onderzoek. Daaruit bleek onder andere dat dieren op grote schaal ernstig mishandeld werden, ze veel te weinig leefruimte hadden en hun natuurlijke gedrag niet konden vertonen. Veel dieren bleken ook getraumatiseerd.

Het voorstel dient alleen  nog te worden goedgekeurd door de senaat. Columbia zou bij een verbod op dieren in het circus een voorloper zijn op andere landen.

Bron ©PiepVandaag.nl