Vanuit het hersenonderzoek bij mensen en dieren wordt gesteld dat niet alleen mensen beschikken over bewustzijn, gevoel en pijnbeleving. Deze verschijnselen komen ook bij dieren voor, waaronder ook dieren die geen zoogdieren zijn zoals vogels en ongewervelden. 

Francis Crick - consciousness
Francis Crick | Foto: Marc Lieberman [CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons
Een selecte groep hersenwetenschappers uit diverse disciplines (neurowetenschap, neurofysiologie, neurofarmacologie, neuroanatomie en computationele neurowetenschap) verklaarde dit op 7 juli 2012 tijdens de Francis Crick Memorial Conference in Cambridge in de Cambridge Declaration on Consciousness. Francis Crick was één van de ontdekkers van de DNA-structuur.

De hersenwetenschappers baseren hun verklaring op de resultaten van het jarenlange hersenonderzoek die in de richting wijzen van overeenkomstige neurologische structuren in bewustzijnsprocessen bij mensen en dieren. Zo genereren kunstmatige prikkelingen van dezelfde hersengebieden overeenkomstige gedragingen en gevoelens bij mensen en dieren. De overeenkomsten tussen mensen en dieren worden hierdoor dus niet uitsluitend gebaseerd op hun overeenkomstige gedragingen, maar op de overeenkomstige bouw en werking van de zenuwcellen bij mensen en dieren.

De conclusie van de Cambridge Declaration on Consciousness luidt als volgt:

We declare the following: 

“The absence of a neocortex does not appear to preclude an organism from experiencing affective states. Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological substrates that generate consciousness. Non-human animals, including all mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates.”

De Cambridge Declaration on Consciousness kan een belangrijke stimulans zijn om meer rekening te gaan houden met het welzijn van dieren en om het gebruik van dieren zoveel mogelijk te gaan beperken.

Ton Dekker
Voorzitter Vissenbescherming

©PiepVandaag.nl