Er zijn geen broedende tapuiten meer in Vlaanderen te vinden. In de periode 1973-1977 waren er nog zo’n 230 broedparen, midden jaren tachtig waren dat er nog 50 en sinds de eeuwwisseling werden er niet meer dan 15 geteld. Vermoedelijk wordt 2013 het eerste jaar ooit dat Vlaanderen het zonder broedende tapuiten moet stellen.

Tapuit
Tapuit | By Philippe Kurlapski (Image:Oenanthe oenanthe 01.jpg) [CC-BY-1.0], via Wikimedia Commons
De tapuit is een trekvogel die overwintert in Afrika. Vroeg in de lente komen ze terug en zijn ze in heel Europa te vinden voor de broedperiode. De kleine insecteneter houdt van open terrein en nestelt graag in rotsspleten, stenen muren en konijnenholen. Dat de tapuit niet langer graag broedt in Vlaanderen heeft te maken met het verdwijnen van dat open terrein. Ook de terugloop van de konijnenpopulatie door myxomatose en het viraal haemoragisch syndroom heeft de tapuit geen goed gedaan. Minder konijnen leidt tot minder begrazing en tot minder geschikte nestholtes, want vooral die konijnenholen om in te richten als broedplaats, blijken van groot belang voor de vogel.

Ook met de Nederlandse populatie tapuiten gaat het slecht. Sovon schat dat de achteruitgang tussen 1990 en 2007 meer dan 5% per jaar bedroeg. Op dit moment wordt de populatie geschat op 290 tot 330 paar. De vogel is in 2004 als bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet.

Als doortrekker is de vogel veel minder zeldzaam. In april/mei en in september zijn overal in Nederland tapuiten op doortrek waar te nemen.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.