Vis
Foto: iStockPhoto

Uit een recent onderzoek door wetenschappers van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) blijkt dat 15% van alle zoogdieren en 13% van alle vogels in Europa met uitsterven worden bedreigd. Belangrijkste oorzaak is verlies van leefgebied, wat weer veroorzaakt wordt door menselijk handelen.

De resultaten zijn gepubliceerd in de Europese Rode Lijst van bedreigde planten-en diersoorten, een jaarlijks terugkerend onderzoek waarbij 6000 soorten worden geëvalueerd. Het aantal bedreigde soorten blijft toenemen, met als belangrijkste oorzaak de mens, die de natuurlijke leefomgeving verstoort door onder andere ontbossing, bebouwing, vervuiling, jacht en de uitstoot van CO2.

Ook zoetwatervissen hebben het zwaar te verduren. 37 % van alle zoetwatervissen bevindt zich in de zogenaamde gevarenzone. Bij zoetwater weekdieren zoals slakken en bepaalde soorten mosselen gaat het zelfs om 44%.  Hierbij speelt ook milieuvervuiling en overbevissing een belangrijke rol.

De Rode Lijst geeft aan welke soorten het meest behoefte hebben aan bescherming en is daarmee een belangrijk instrument bij het vaststellen van beschermingsprioriteiten en het ontwikkelen van nationaal en internationaal natuurbeleid.

Bron