Er moet meer gedaan worden om het leefgebied van bruinvissen in het nieuwe natuurgebied de Noorzeekustzone  te beschermen.  Dat liet het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie recent weten door middel van een enorme advertentie in de lokale kranten. Het gaat om een brede strook kustzee tussen Egmond en Rottum. Het staat in direct contact met de Waddenzee via waterstromingen door de zeegaten. Er leven daardoor veel verschillende dieren zoals zeehonden maar ook garnalen die voortdurend van “binnen naar buiten” verhuizen.

bruinvis
Bruinvis | Foto: Wikimedia Commons

Het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied. Bruinvissen, zeehonden, strandbroeders, duikende eenden en trekvissen zijn soorten dieren die beschermd moeten worden, alsmede hun leefgebied. Voor elke soort wordt vastgesteld hoe het er mee gaat en mocht het niet goed gaan dan moeten er extra beschermingsmaatregelen worden genomen.

In eerste instantie was vastgelegd dat het heel goed gaat met de bruinvis en de grijze zeehond. “Instandhouding” werd als doel gesteld. Onder andere GreenPeace en de Stichting de Noordzee waren het hier niet mee eens en stapten in 2011 naar de Raad van State.  Zo spoelen er voortduren bruinvissen aan die de dupe zijn geworden door bepaalde vormen van visserij en iedere winter spoelen er weer enorme hoeveelheden grijze zeehondenjongen aan. Gelukkig heeft de raad van state de bezwaren erkend en is het ministerie gevraagd de documenten aan te passen.

Voor de bruinvis is de doelstelling nu geworden verbetering kwaliteit leefgebied en voor de grijze zeehond is de doelstelling behoud blijven gelden maar is de toelichting aangepast.

Als er geen andere protesten komen voor 15 november worden de doelstellingen definitief.

Bron: Ecomare ©PiepVandaag.nl