Dertig dolfijnen zijn maandag 5 maart van een wisse dood gered toen ze nabij Rio de Janeiro, Brazilië het strand op zwommen. De vele badgasten zagen de dolfijnen vanuit open zee aankomen en uiteindelijk in zeer ondiep water vastlopen. Er werd direct gereageerd en de toeristen trokken de dolfijnen aan hun staarten en vinnen weer terug naar dieper water.

Bovenstaand filmpje is ook al verschenen op Facebook. De oorzaak van de stranding is niet achterhaald. Er wordt gespeculeerd over visserij of over sonar gebruik, maar er zijn zover nog geen harde bewijzen voor gevonden. Ook zouden de dolfijnen ‘verdwaald’ kunnen zijn door de grillige kustlijn. Vanwege hun sociale binding blijven de dolfijnen bij elkaar, wat kan verklaren, waarom bij dergelijke incidenten vaak grote aantallen dieren betrokken zijn.

Op de website van New Scientist zegt Mark Simmonds van de Whale and Dolphin Conservation Society het eigenlijk te betreuren dat de badgasten zo snel ingrepen. Hij is van mening dat het beter is om te wachten op experts, zodat zij ook naar eventuele omstandigheden waaronder de stranding heeft plaatsgevonden kunnen kijken. Als biologen de kans hadden gehad om de dieren te onderzoeken, had het hen beter inzicht kunnen geven waarom dolfijnen stranden. Die kennis kan helpen bij het opzetten van een waarschuwingssysteem die toekomstige strandingen kan voorkomen of kan helpen bij het tijdig inzetten van deskundige hulpdiensten. Vooralsnog moeten volgens Simmonds wetenschappers het nog te vaak doen met autopsies op dieren die de stranding niet hebben overleefd.

Een andere zorg van Simmonds is de onprofessionele behandeling van de dieren. Hoewel hij begrijpt dat er snel gehandeld moet worden, merkt hij op dat de staarten en vinnen kwetsbaar zijn. Deze kunnen makkelijk ontwricht raken en in het ergste geval zelfs geheel afscheuren.

Dolfijn in zee

Het goede nieuws van de redding komt na een maand van vele desastreuze strandingen. Aan de noord kust van Peru spoelden in februari 264 dode dolfijnen aan. In Cape Cod, Verenigde Staten, strandden deze maand een vergelijkbaar aantal dolfijnen, waarvan verreweg de meesten het niet overleefd hebben, zelfs na intensieve reddingspogingen.

Eén van de badgasten, Ger Traue filmde de hele gebeurtenis en zette de bovenstaande clip op Internet. Deze was binnen de kortste keren al een miljoen maal bekeken. Met als beste reactie:

“Take note Japan, That is how you treat dolphins.”

©PiepVandaag Barry Wijnandts