Arctische Oceaan lekt methaan door opwarming

De Arctische Oceaan verliest enorme hoeveelheden methaan, een belangrijk broeikasgas, als het zee-ijs verdwijnt. Op deze manier versterkt de opwarming van de aarde zichzelf. Het hoge noorden houdt enorme hoeveelheden broeikasgassen als koolstofdioxide en methaan vast. Al langer bekend was dat door opsmelting van de … Meer lezen over Arctische Oceaan lekt methaan door opwarming